Menu
2021-01-19

Zmiany w PIT i CIT 2021r.

W roku 2021 będą wciąż obowiązywały preferencje wprowadzone ustawami antykryzysowymi. Dzięki nowelizacji z 28.11.2020r. ustawy o PIT, CIT, podatku zryczałtowanym i innych ustaw (Dz.U. poz. 2123), przedłużono możliwość korzystania z następujących preferencji:

 • ulga B+R – możliwość korzystania z ulgi w trakcie roku, jeśli działalność badawczo- rozwojowa jest ukierunkowana na „opracowanie produktów niezbędnych do przeciwdziałania COVID-19”. Ulga będzie obowiązywała do końca roku podatkowego, w którym zostanie odwołany stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19,
 • ulga IP Box – możliwość korzystania z ulgi w trakcie roku, jeśli dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej są „wykorzystywane do przeciwdziałania COVID-19”. Ulga będzie obowiązywała do końca roku podatkowego, w którym odwołany zostanie stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19,
 • ulga na złe długi – wierzyciele mogą skorzystać z ulgi na złe długi już po 30 dniach. Dłużnicy, którzy spełnią warunki ustawowe np. dotyczące spadku przychodów, nie muszą po 90 dniach zwiększać swojego dochodu podatkowego (u ryczałtowców- przychodu) o kwotę niezapłaconą wierzycielowi w roku podatkowym, w którym obowiązywał stan epidemii z powodu COVID- 19. Ulgę będzie można stosować w roku podatkowym, w którym będzie obowiązywał stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19.,
 • podatek od przychodów z budynków - preferencja dotyczy zwolnienia z tej daniny. Zwolnienie będzie można stosować do końca miesiąca, w którym stan epidemii zostanie odwołany,
 • darowizny – preferencja daje możliwość odliczenia od podatku darowizny komputerów i tabletów na rzecz placówek oświatowych i organizacji pożytku publicznego. Urządzenia muszą być zdatne do użytku i nie mieć więcej niż 3 lata. Istnieje również możliwość odliczania darowizn towarów przekazanych na przeciwdziałanie COVID-19 na rzecz wybranych podmiotów.

  W zależności od momentu udzielenia darowizny, można odliczyć następujące wartości:

  od 1.10.2020r. do 31.12.2020r. można odliczyć 200% wartości darowizny,

  od 1.01.2021r. do 31.03.2021r. będzie można odliczyć 150% wartości darowizny,

  od 1.04.2021r. do końca miesiąca, w którym zostanie odwołany stan epidemii będzie można odliczyć równowartość przekazanej darowizny.

 • amortyzacja środków trwałych - preferencja daje możliwość jednorazowej amortyzacji środków trwałych nabytych w celu produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (tj. maseczek ochronnych, respiratorów, środków odkażających itp.) Rozwiązanie to będzie miało zastosowanie do środków trwałych wprowadzonych do ewidencji do końca miesiąca, w którym odwołany zostanie stan epidemii z powodu COVID-19,
 • zwolnienie z podatku:

  1. zapomóg- innych niż wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 26, wypłacanych z funduszy zakładowej lub międzyzakładowej organizacji związkowej pracownikom należącym do tej organizacji- do 3 tys. zł rocznie (a nie 1 tys. zł)- art. 21 ust. 1 pkt 9a ustawy o PIT,

  2. zapomóg otrzymanych w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci, z innych źródeł niż np. fundusze świadczeń socjalnych- do 10 tys. zł rocznie (a nie 6 tys. zł rocznie)- art. 21 ust. 1 pkt. 26 lit. b,

  3. wartości świadczeń socjalnych dla pracowników – do 2 tys. zł rocznie (a nie 1 tys. zł) – art. 21 ust. 1 pkt 67,

  4. dopłaty do wypoczynków dzieci i młodzieży- do 3 tys. zł (a nie 2 tys. zł)- art. 21 ust. 1 pkt 78 lit. b.

  Powyższe wymienione będą mogli zastosować w rozliczeniach podatnicy PIT. Jeżeli chodzi o pkt. 1 i 2- w terminie do końca roku podatkowego, w którym zostanie odwołany stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19 natomiast w przypadku pkt. 3 i 4 – do końca roku podatkowego następującego po roku, w którym zostanie odwołany stan epidemii.

  Z powyższych ulg mogą skorzystać podatnicy PIT oraz CIT- jedynie ulg dotycząca zwolnienia z podatku obejmuje podatników PIT.

W 2021r. będzie można skorzystać także z rozwiązania wprowadzonego przez tarczę antykryzysową z 31.03.2020 r. (Dz. U. poz. 568) odnośnie rozliczenia wstecznie straty za 2020r.

Stratę poniesioną w 2020r. (nie więcej jednak niż 5 mln zł) będzie można odjąć w 2021r. ale od dochodu osiągniętego w 2019r. (czyli poprzez korektę zeznania złożonego za 2019r.) Przewiduje to art. 52k ustawy o PIT oraz art. 38f ustawy o CIT. Z tej możliwości mogą skorzystać przedsiębiorcy, których przychody z działalności gospodarczej w 2020r. były niższe o co najmniej 50% od przychodów osiągniętych w 2019r. (dlatego, że dopiero w tym roku, 2021r. podatnicy wiedzą czy koronawirus spowodował u nich w zeszłym roku spadek przychodów o 50% w stosunku do przychodów z 2019r). W celu rozliczenia straty trzeba złożyć korektę zeznania podatkowego PIT 36, PIT 36-L lub PIT 28 za 2019r. lub korektę zeznania CIT 8 za 2019r.

Zapytaj o najlepszą ofertę dla Twojej firmy

Wypełnij prosty formularz kontaktowy, dzięki któremu nasze biuro księgowe lub kancelaria prawna przygotuje ofertę dla Twojej firmy lub pomoże rozwiązać Twój problem. Wypełnienie formularza zajmie Ci tylko 2 minuty.

Formularz ofertowy
T_PRODUCT_GO_TO_CART