Menu
2024-02-02

Zmiany w podatkach 2024

Poniżej przedstawiamy zbiór najważniejszych zmian w podatkach w 2024 roku.


Płaca minimalna w 2024

 

Płaca minimalna oraz wysokość minimalnej stawki godzinowej w 2024 roku ponownie wzrosną dwukrotnie z powodu wysokie inflacji. Kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę:

● od 1 stycznia 2024 roku - 4242 zł,

● od 1 lipca 2024 roku - 4300 zł.

Kwoty minimalnej stawki godzinowej:

● od 1 stycznia 2024 roku - 27,70 zł,

● od 1 lipca 2024 roku - 28,10 zł.

 

Opłata od opakowań

 

Od początku stycznia zaczął obowiązywać dodatkowy podatek nałożony na kubki na napoje czy opakowania na żywność. Prowadzący działalność handlową lub gastronomiczną będą musieli pobierać opłatę od konsumentów.

Działalność nierejestrowana

Wysokość przychodu, który będzie można uzyskać bez konieczności rejestrowania działalności gospodarczej wzrośnie więc w nowym roku do 3181,50 zł by od 1 lipca 2024 r. osiągnąć poziom 3225 zł.

Minimalny podatek CIT

 Od początku 2024 r. przestał obowiązywać dwuletni okres niestosowania przepisów o minimalnym podatku dochodowym.

Podatek minimalny dotyczy spółek – podatników CIT opodatkowanych w Polsce od całości swoich dochodów oraz podatkowych grup kapitałowych, które poniosły stratę lub osiągnęły niski poziom dochodowości.

Zmiany dotyczące rozliczenia przychodów z najmu

Zmiany w podatkach 2024 obejmują również modyfikację zasad opodatkowania przychodów z najmu w przypadku rozliczenia małżonków. Podatnicy decydujący się na wspólny PIT będą musieli zastosować wyższą stawkę ryczałtu wynoszącą 12,5% przychodów dopiero po przekroczeniu limitu 200 000 zł. Do tej pory wynosił on 100 000 zł. W efekcie małżonkowie będą płacili niższy ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w przypadku najmu prywatnego

Zmiany w PCC

Od 1 stycznia 2024 roku zacznie obowiązywać dodatkowy podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) od zakupu szóstego i kolejnych mieszkań. Jego stawka wyniesie 6 %. Zmiany obejmą umowy zawarte po wejściu nowych przepisów w życie. Celem nowych przepisów ma być ograniczenie pakietowych zakupów nieruchomości.

 

VAT 

Podwyższenie stawki VAT na żywność z 0% do 5%

Zmiana zasad wydawania WIS-ów

Wprowadzenie kontroli płatności transgranicznych

Przesunięcie wprowadzenia obowiązkowego KSeF

Zmiany w zasadach fakturowania sprzedaży na rzecz rolników

Zmiany w rozliczaniu faktur korygujących

Nowe warunki otrzymania zwrotu VAT w terminie 15 dni (zmiana obowiązuje od 01 lipca 2023 roku).

Akcyza

Podniesienie stawki na alkohol i paliwa – od 1 stycznia 2024 r.

Zmiana zasad wydawania WIA – 1 stycznia 2024 r.

Elektronizacja ewidencji akcyzowych – ma wejść od 1 stycznia 2024 r. ale raczej niepewne

Zmiana stawek alkoholu etylowego produkowanego przez małe gorzelnie – 1 lipiec 2024 r.

Podatki dochodowe

Skrócona amortyzacja w gminach zagrożonych bezrobociem

Umożliwienie amortyzacji środków trwałych nabytych z dotacji

Zmiany w wyłączeniu poboru podatku u źródła od odsetek lub dyskonta od obligacji i listów zastawnych

Wprowadzenie możliwości rezygnacji ze zwolnienia podatkowego w odniesieniu do niektórych otrzymanych dotacji, subwencji i dopłat

Wprowadzenie dodatkowych warunków wyłączenia poboru podatku u źródła od odsetek lub dyskonta przez płatnika

Kasy fiskalne 2024

Minister Finansów wydał 24 listopada 2023 r. rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących. Rozporządzenie to weszło w życie 1 stycznia 2024 r. i określa od tego dnia zwolnienia na czas określony niektórych grup podatników i niektórych czynności z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących (tzw. kas fiskalnych) oraz warunki korzystania ze zwolnienia.

Inne podatki

Możliwość przekazania części podatku rolnego związkom zawodowym

Nowe wysokości podatków i opłat lokalnych (podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych, opłaty lokalne, opłata od posiadania psów, opłata reklamowa)

Ordynacja podatkowa, ustawa o KAS

 

Odpowiedzialność podatkowa emitenta

Podwyżka zastawu skarbowego i kar porządkowych

Rozliczanie nadpłat w związku z przekazaniem 1,5% podatku rolnego

Prowadzenie ewidencji płatności transgranicznych przez KAS

Skutki awarii PUESC – wpływ na doręczenia pism elektronicznych i terminy załatwiania spraw

Skutki awarii e-US – wpływ na doręczanie pism oraz terminy załatwiania spraw

Brak możliwości doręczenia pisma na konto w e-US

Prawo do przetwarzania danych osobowych przez KAS

Rachunkowość

Do ustawy o rachunkowości dodano art. 73a, odnoszący się do sposobu i okresu przechowywania e-faktur. Przepis ten będzie obowiązywał od 1 lipca 2024 r. i ma on charakter dostosowujący obowiązujące przepisy do zmian związanych z wdrożeniem KSeF.

Nowy (mniejszy) limit przychodów za 2023 r., decydujący o prowadzeniu ksiąg rachunkowych w 2024 r.

Faktury w Krajowym Systemie e-Faktur jako dokumenty księgowe nie muszą być przez firmę przechowywane w należyty sposób i chronione przed niedozwolonymi zmianami, nieupoważnionym rozpowszechnianiem, uszkodzeniem lub zniszczeniem

 

Zapytaj o najlepszą ofertę dla Twojej firmy

Wypełnij prosty formularz kontaktowy, dzięki któremu nasze biuro księgowe lub kancelaria prawna przygotuje ofertę dla Twojej firmy lub pomoże rozwiązać Twój problem. Wypełnienie formularza zajmie Ci tylko 2 minuty.

Formularz ofertowy
T_PRODUCT_GO_TO_CART