Menu
2023-11-13

Nowe obowiązki - E-doręczenia dla przedsiębiorców

Przedsiębiorcy będą mieli obowiązek korzystania z e-Doręczeń, jeżeli jest zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej (CEiDG) lub Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). Adres do e-Doręczeń będą musiały mieć też inne podmioty niepubliczne wpisane do KRS, na przykład fundacje i stowarzyszenia.

E-doręczenia to cyfrowa forma komunikacji obywateli oraz przedsiębiorców z administracją publiczną (podmiotami publicznymi). Nowa forma będzie równoważna z dotychczasową przesyłką poleconą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub z doręczeniem osobistym. Dla osób wykluczonych cyfrowo przewidziano tzw. publiczną usługę hybrydową (PUH). Korespondencja ze strony podmiotów publicznych, w takich wypadkach, ma docierać w formie papierowej, choć w urzędach będzie zapisana cyfrowo.

Od kiedy powstaje dla firmy obowiązek stosowania e-doręczeń?

Harmonogram wdrażania e-doręczeń dla przedsiębiorców jest kilkuetapowy i zależy od tego kiedy działalność była założona lub zmodyfikowana i w jakim rejestrze (CEIDG czy KRS):

Termin, od którego musisz posiadać skrzynkę do e-Doręczeń, zależy od daty rejestracji firmy w CEIDG albo KRS:
  • firmy, które zarejestrują działalność po 10 grudnia 2023 roku (KRS) oraz od 1 stycznia 2024 roku (CEIDG), będą zakładać skrzynki do e-Doręczeń przy okazji rejestracji firm
  • firmy, które powstały przed tymi datami, muszą złożyć wniosek o założenie skrzynki do e-Doręczeń w określonym terminie: firmy z rejestru KRS do 10 marca 2024 roku, firmy z rejestru CEIDG – do 30 września 2026 roku.

E-doręczenia powinny być wdrożone:

CEIDG kiedy trzeba mieć adres do e-Doręczeń
przedsiębiorcy zarejestrowani do 31.12.2023 do 30.09.2026
przedsiębiorcy rejestrujący się po 31.12.2023 od 1.01.2024


KRS kiedy trzeba mieć adres do e-Doręczeń
przedsiębiorcy zarejestrowani przed 10.12.2023 od 10.03.2024
przedsiębiorcy (spółki) zarejestrowani od 10.12.2023 od 10.12.2023


Na potrzeby e-doręczeń utworzona została baza adresów elektronicznych (BAE) , którą prowadzi minister właściwy do spraw informatyzacji.

Brak adresu do e-doręczeń przedsiębiorcy może utrudnić działanie firmy.

Chociaż przepisy nie przewidują sankcji dla przedsiębiorców, którzy w odpowiednim terminie nie założą adresu do e-doręczeń, warto podchodzić do tego obowiązku z należytą powagą i regularnie sprawdzać już aktywowaną skrzynkę. Niestety przegapienie korespondencji może wiązać się z uchybieniem terminu.

Negatywnym skutkiem braku założenia e-skrzynki będzie z pewnością utrudniona wymiana korespondencji z organami administracyjnymi.

Zapytaj o najlepszą ofertę dla Twojej firmy

Wypełnij prosty formularz kontaktowy, dzięki któremu nasze biuro księgowe lub kancelaria prawna przygotuje ofertę dla Twojej firmy lub pomoże rozwiązać Twój problem. Wypełnienie formularza zajmie Ci tylko 2 minuty.

Formularz ofertowy
T_PRODUCT_GO_TO_CART