Menu
2019-08-07

Pozew dostarczony przez komornika – windykacja należności się wydłuży

Za sprawą nowelizacji Kodeksu Postępowania Cywilnego (dodanie art. 1391 kpc) zostaną wprowadzone modyfikacje dotyczące doręczenia pozwu stronie pozwanej. Po zmianie przepisów w sytuacji, gdy pozwany nie odbierze pocztowej przesyłki sądowej, pomimo ponownego zawiadomienia (podwójne awizo), za jej dostarczenie odpowiedzialny stanie się powód. Ten z kolei musi zarówno ustalić adres pozwanego jak i doręczyć pozew za pośrednictwem komornika sądowego. W niniejszej procedurze chodzi o dostarczenie pierwszego pisma procesowego.

Doręczenie takie będzie wiązać się z dodatkowymi kosztami. Doręczenie za pośrednictwem komornika będzie kosztowało 60 zł, a za ustalenie adresu, jeżeli będzie taka konieczność, pobierana będzie dodatkowa opłata w wysokości 40 zł. Warto zaznaczyć, iż w celu ustalenia adresu komornik będzie uprawniony do rozmów z rodziną, znajomymi, sąsiadami w celu ustalenia bieżącego adresu pozwanego. Będzie również mógł zwrócić się o potrzebne dane do Urzędu Skarbowego, ZUS bądź banków. Komornik nie będzie mógł jednak korzystać z bazy PESEL.

Komornik będzie miał 2 miesiące na doręczenie przesyłki lub ustalenie aktualnego adresu osoby pozwanej. Jeśli termin ten upłynie bezskutecznie, postępowanie sądowe zostanie zawieszone. Może to oznaczać, że windykacja należności będzie trwać dłużej niż dotychczas.

Wprowadzana zmiana ma na celu zabezpieczenie pozwanych przed negatywnym dla nich rozstrzygnięciem sprawy, o której nie byli poinformowani z uwagi na zmianę adresu zamieszkania lub wyjazd zagraniczny. Zdarzało się dotychczas, że windykacja należności opierała się na nieaktualnym adresie zamieszkania pozwanego, który dowiadywał się o swoim zadłużeniu dopiero w chwili np. zajęcia jego rachunku bankowego. Działania Ministerstwa Sprawiedliwości mają na celu zabezpieczenie pozwanych przed takimi sytuacjami.

Nowa procedura z jednej strony tworzy ryzyko unikania przez pozwanego odebrania przesyłki, w której jest np. nakaz zapłaty, lecz z drugiej strony prawidłowe doręczenie przesyłki na ustalony adres do doręczeń pozwanego da powodowi pewność, że pozwany był prawidłowo zawiadomiony o toczącym się postępowaniu sądowym i że nie będzie ono wznowione w przyszłości.

Zapytaj o najlepszą ofertę dla Twojej firmy

Wypełnij prosty formularz kontaktowy, dzięki któremu nasze biuro księgowe lub kancelaria prawna przygotuje ofertę dla Twojej firmy lub pomoże rozwiązać Twój problem. Wypełnienie formularza zajmie Ci tylko 2 minuty.

Formularz ofertowy
T_PRODUCT_GO_TO_CART