Menu
2022-07-04

Polski Ład 2.0 – zmiany obowiązujące od 01.07.2022 r.

Większość zmian związanych z Polskim Ładem zacznie obowiązywać już od 1.07.2022 r., jednak część wejdzie w życie w styczniu 2023 r.

Najważniejsze zmiany jakie zaczną obowiązywać od 01.07. to:

 • obniżenie stawki PIT z 17% do 12%. Kwota wolna pozostaje bez zmian, tzn. na poziomie 30 000 zł ale zmianie ulegnie kwota zmniejszająca podatek, która będzie wynosić od 01.07.2022 r. 3600 zł,
 • zmiany w odliczaniu składki zdrowotnej - składka zdrowotna nie będzie odliczana przez podatników rozliczających się na zasadach ogólnych natomiast przedsiębiorcy, którzy rozliczają się podatkiem liniowym, w formie ryczałtu lub korzystają z karty podatkowej, będą mogli zaliczyć część składki zdrowotnej do kosztów działalności,
 • likwidacja problematycznej ulgi dla klasy średniej. Zgodnie z zapowiedziami, urząd skarbowy obliczy hipotetyczny podatek należny za 2022 r. dla podatników, którym przysługiwałaby ulga dla klasy średniej. Jeśli okaże się, że ktoś na likwidacji ulgi dla klasy średniej miałby stracić to zostanie rozliczony według zasad wcześniejszych, tzn. obejmujących ulgę dla klasy średniej,
 • możliwość zmiany formy opodatkowania na skalę podatkową dla podatników, którzy rozliczają się w 2022 roku w sposób liniowy oraz ryczałtowy. Zmiany będzie można dokonać w sposób następujący:
  • ze skutkiem na cały rok 2022 r.- decyzję będzie można podjąć do 30 kwietnia 2023 r.- poprzez złożenie formularza PIT-36 lub jeśli podatnik zdecydował się pozostać przy ryczałcie- deklaracji PIT-28,
  • ze skutkiem od lipca 2022 r.- w tym celu podatnicy powinni złożyć do 22 sierpnia 2022 r. oświadczenie o rezygnacji z ryczałtu. Podatnicy będą musieli wówczas złożyć do 30.04.2023 r. dwa PIT-y: PIT-28 oraz PIT-36,
  Możliwość zmiany formy opodatkowania ma zastosowanie wyłącznie dla roku podatkowego 2022,
 • przywrócono możliwość wspólnego rozliczenia samotnych rodziców z dzieckiem,
 • przewidziano następujące preferencje dla rodziców (opiekunów) dzieci:
  • zwiększenie kwoty zarobków, jakie może osiągnąć dziecko bez utraty preferencji podatkowych dla rodziców- z 3 089 zł do 16 061,28 zł, co stanowi 12- krotność wysokości renty socjalnej,
  • renty rodzinne małoletnich dzieci nie będą doliczane do dochodów rodziców- dziecko jako odrębny podatnik będzie również korzystać z kwoty wolnej 30 tys. zł,
  • nie będzie pobierana składka na ubezpieczenie zdrowotne od rent rodzinnych dzieci do 18- tego roku życia,
  • ulgi podatkowe (dla młodych, na powrót, dla rodzin 4+, pracujących seniorów) będą obejmowały także zasiłki macierzyńskie przyznawane rodzicom i opiekunom przyjmującym dzieci na wychowanie,
 • ujenolicenie terminu składania rocznych zeznań podatkowych dla wszystkich podatników. Niezależnie od formy opodatkowania, podatnicy będą zobowiązani złożyć zeznania roczne do 30.04. - dotyczy to zarówno podatników składających PIT-36, PIT-37, jak i ryczałtowców oraz osób rozliczających się w formie karty podatkowej.

Zmiany jakie zaczną obowiązywać od 01.2023 r.:

 • zleceniobiorcy i inne osoby otrzymujące wynagrodzenie za pracę wykonywaną osobiście będą mogli (po złożeniu stosownego oświadczenia) stosować kwotę wolną w wysokości 1/12 (300 zł), 1/24 (150 zł) lub 1/36 (100 zł) kwoty zmniejszającej,
 • komplementariusze spółek komandytowo- akcyjnych zostaną objęci obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym oraz zdrowotnym,
 • wydatki na nabycie nieruchomości będącej zabytkiem nie będą stanowiły kosztów uzyskania przychodów. Wydatki stanowiące koszty będą stanowiły tylko te związane z prowadzeniem prac konserwatorskich lub robót budowlanych po wydaniu stosownego pozwolenia przez konserwatora zabytków oraz po uzyskaniu zaświadczenia potwierdzającego wykonanie tych prac,
 • organizacje pożytku publicznego będą otrzymywać 1,5% przekazywanego podatku, zamiast dotychczasowego 1%.

Zapytaj o najlepszą ofertę dla Twojej firmy

Wypełnij prosty formularz kontaktowy, dzięki któremu nasze biuro księgowe lub kancelaria prawna przygotuje ofertę dla Twojej firmy lub pomoże rozwiązać Twój problem. Wypełnienie formularza zajmie Ci tylko 2 minuty.

Formularz ofertowy
T_PRODUCT_GO_TO_CART