Menu
2018-09-12

Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa

4 września 2018 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy zmieniają kwestie ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa.

Art. 11 ustawy zmienia samo pojęcie „tajemnicy przedsiębiorstwa” wskazuje, iż za tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się:
  • informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą,
  • które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób,
  • o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności.

Nowelizacja ta usunęła przepis nakładający na pracownika obowiązek ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa przez okres trzech lat od dnia ustania stosunku pracy. Tak więc oznacza to zobowiązanie do zachowania tajemnicy firmy nawet na zawsze.

Rozszerzony został również katalog sankcji cywilnoprawnych za dokonanie czynu nieuczciwej konkurencji polegającego na naruszeniu tajemnicy przedsiębiorstwa.

Zapytaj o najlepszą ofertę dla Twojej firmy

Wypełnij prosty formularz kontaktowy, dzięki któremu nasze biuro księgowe lub kancelaria prawna przygotuje ofertę dla Twojej firmy lub pomoże rozwiązać Twój problem. Wypełnienie formularza zajmie Ci tylko 2 minuty.

Formularz ofertowy
T_PRODUCT_GO_TO_CART