Menu
2022-11-30

Nowe stawki diet z tytułu podróży służbowych krajowych i zagranicznych – zmiany od 29.11.2022 r.

Wraz z dniem 29.11.2022 r. nastąpiło podwyższenie niektórych kwot diet oraz limitów na nocleg w czasie podróży zagranicznej. Kwoty diet zostały zmienione dla 31 państw natomiast kwoty limitów na nocleg dla 42 państw. Ustalono także kwotę diety i limitu na nocleg dla Watykanu, co wcześniej nie było uregulowane.

Od 1 stycznia 2023 r. o 7 zł zostanie podwyższona stawka diety z tytułu podróży służbowej - z 38 zł do 45 zł. Przy nowej wysokości diety z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (45 zł) 20% ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu środkami komunikacji miejscowej wyniesie 9 zł (obecnie 7,60 zł) a ryczałt za nocleg, który stanowi 150% diety, 67,50 zł (obecnie 57 zł). Jednocześnie zwrot udokumentowanych kosztów noclegu będzie następował w wysokości stwierdzonej rachunkiem, jednak nie większej za jedną dobę hotelową niż 20- krotność stawki diety, tj. do 900 zł (obecnie 760 zł).

Nowelizacja przepisów uwzględnia ponadto przepisy przejściowe:

W przypadku podróży służbowej poza granicami kraju, rozpoczętej i niezakończonej przed dniem wejścia w życie omawianych zmian, należności z jej tytułu ustala się:
  • za czas podróży przypadający przed dniem wejścia w życie nowelizacji- na podstawie przepisów dotychczasowych,
  • za czas podróży przypadający od dnia wejścia w życie nowelizacji- na podstawie nowych przepisów;

W przypadku krajowej podróży służbowej, rozpoczętej i niezakończonej przed dniem 1 stycznia 2023 r., należności z jej tytułu ustala się:
  • za czas podróży przypadający przed 1 stycznia 2023 r.- na podstawie przepisów dotychczasowych,
  • za czas podróży przypadający od 1 stycznia 2023 r.- na podstawie nowych przepisów.

Zapytaj o najlepszą ofertę dla Twojej firmy

Wypełnij prosty formularz kontaktowy, dzięki któremu nasze biuro księgowe lub kancelaria prawna przygotuje ofertę dla Twojej firmy lub pomoże rozwiązać Twój problem. Wypełnienie formularza zajmie Ci tylko 2 minuty.

Formularz ofertowy
T_PRODUCT_GO_TO_CART