Menu
2023-11-10

Zmiany w prawie pracy: Nowe przepisy BHP w kwestii organizacji pracy przy komputerze.

Nowe przepisy wprowadzające zmiany wchodzą w życie 17 listopada 2023 r., jednak pracodawcy mają 6. miesięcy na dostosowanie stanowisk pracy do nowych wymogów.

Praca biurowa wykonywana przy monitorze ekranowym musi być zorganizowana z uwzględnieniem określonych wytycznych, nie może odbywać się w sposób dowolny.

Zgodnie z ogłoszonymi przepisami, pracodawcy zostaną zobowiązani do dopasowania wyposażenia stanowiska pracy do minimalnych standardów bezpieczeństwa, higieny pracy oraz ergonomii, które zostały zawarte jako załącznik do rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 18 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.

Chodzi m.in. o wyposażenie stanowisk pracy w stacjonarny monitor ekranowy lub podstawkę oraz dodatkową klawiaturę i mysz, w przypadku gdy pracownik korzysta z przenośnego systemu komputerowego i używa go co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy.

W załączniku do rozporządzenia określono też minimalne wymaganie, jakie powinny spełniać meble biurowe, z których korzysta pracownik. Dotyczą one rodzaju biurek, stołów oraz krzeseł. Zgodnie z nowymi przepisami pracodawca na życzenie pracownika powinien również wyposażyć stanowisko pracy w podnóżek.

Oświetlenie stanowiska pracy powinno zapewniać komfort pracy wzrokowej i powinno być dostosowane do rodzaju wykonywanych prac.

Nowo przyjęte przepisy nakładają też na pracodawcę obowiązki w zakresie zapewnienia pracownikom okularów lub szkieł kontaktowych korygujących wzrok, w przypadku gdy wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy.

Rozporządzenie opublikowano w Dzienniku Ustaw 2 listopada (poz. 2367), a w życie wejdzie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Od tej chwili pracodawcy mają sześć miesięcy, aby dostosować się do przepisów.

Zapytaj o najlepszą ofertę dla Twojej firmy

Wypełnij prosty formularz kontaktowy, dzięki któremu nasze biuro księgowe lub kancelaria prawna przygotuje ofertę dla Twojej firmy lub pomoże rozwiązać Twój problem. Wypełnienie formularza zajmie Ci tylko 2 minuty.

Formularz ofertowy
T_PRODUCT_GO_TO_CART