Menu
2022-10-17

Limity podatkowe na 2023 rok

Od 01.01.2023 r. zostanie najprawdopodobniej podwyższony limit przychodów dla małego podatnika w VAT z 1,2 mln euro do 2 mln euro. Wynika to z projektu nowelizacji ustawy o VAT oraz niektórych innych ustaw (tzw. SLIM VAT 3), które są nadal na etapie konsultacji społecznych. Status małego podatnika dla celów VAT daje możliwość kwartalnego rozliczenia.

Do przeliczenia wspomnianej kwoty oraz innych limitów podatkowych i rachunkowych podanych w euro, należy wziąć pod uwagę średni kurs ogłaszany przez NBP na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedniego. Do przeliczenia limitów w euro na 2023 r. stosuje się kurs ogłoszony 3 października 2022 r., który wynosił 4,8272 zł.

ROZLICZENIA KWARTALNE VAT

Zakładając, że wejdą w życie zmiany zwiększające do 2 mln euro limit przychodów decydujący o statusie małego podatnika dla celów VAT, po przeliczeniu na złotówki będzie wynosił 9 654 000 zł (w zaokrągleniu do 1 tys. zł). W sytuacji, gdy zmiany nie wejdą w życie, małym podatnikiem VAT będzie w 2023 r. ten, którego sprzedaż w 2022 r. nie przekroczy 5 793 000 zł.

Polski Ład wprowadził nowy limit w wysokości 4 mln euro, który dotyczy spółek stosujących ryczałt od dochodów spółek (tzw. estoński CIT) oraz, które chcą rozliczać VAT kwartalnie. Możliwość ta dotyczy wyłącznie podatników, u których wartość sprzedaży (wraz z kwotą VAT) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym równowartości 4 mln euro. Podsumowując, podatnicy CIT-u estońskiego będą mogli rozliczać się z VAT kwartalnie w 2023 r. jeśli wartość sprzedaży w 2022 r. nie przekroczy u nich 19 309 000 zł (po zaokrągleniu do 1 tys. zł).

MAŁY PODATNIK PIT, CIT

Limit dla małych podatników PIT i CIT pozostaje bez zmian- od 2020 r. wynosi 2 mln zł. Oznacza to, że limit przychodów uzyskanych w 2022 r. decydujący o statusie małego podatnika w 2023 r. będzie wynosił 9 654 000 zł (po zaokrągleniu do 1 tys. zł). W tym roku limit wynosi 9 188 000 zł.

STAWKA 9% CIT

Status małego podatnika decyduje o możliwości stosowania 9% stawki CIT. Do skorzystania z niższej stawki trzeba mieć odpowiednio niskie przychody bieżące, których limit wynosi 2 mln euro. W związku z tym, w 2023 r. CIT według stawki 9% będą mogli płacić podatnicy, których:

  • przychody za 2022 r. nie przekroczą 9 654 000 zł brutto (2 mln euro po kursie z 1.10 br.),
  • bieżące przychody w 2023 r. nie przekroczą 2 mln euro netto (ale po kursie z 02.01.2023 r.)

JEDNORAZOWA AMORTYZACJA

Status małego podatnika w PIT i CIT umożliwia korzystanie z jednorazowej amortyzacji środków trwałych do kwoty 50 tys. euro rocznie. Obecnie wszyscy przedsiębiorcy mogą korzystać z innej metody jednorazowej amortyzacji- do kwoty 100 tys. zł rocznie. Drugie rozwiązanie nie stanowi pomocy de minimis- w odróżnieniu od jednorazowej amortyzacji do 50 tys. euro.

Podatnik, który chce skorzystać z jednorazowej amortyzacji do 50 tys. euro rocznie, musi mieć status małego podatnika lub rozpocząć w danym roku działalność gospodarczą. Dla 2023 r. wspomniany próg 50 tys. euro będzie odpowiadał równowartości 241 tys. zł (obecnie wynosi 230 tys. zł).

KSIĘGI RACHUNKOWE

Dla małego podatnika limit w księgach rachunkowych jest taki sam jak w podatkach dochodowych. Limit ten dotyczy osób fizycznych, wspólników spółek cywilnych, jawnych i partnerskich oraz przedsiębiorstw w spadku. Limit w tym przypadku wynosi również 2 mln euro (kwota nie podlega zaokrągleniu).

Podsumowując, w 2023 r. nie trzeba prowadzić ksiąg rachunkowych jeżeli przychody w 2021 r. nie przekroczyły 9 654 000 zł. Limit będzie wyższy o ponad 466 tys. zł od tego obowiązującego w 2022 r. (wynosi 9 188 200 zł).

UWAGA: pomimo apelowania przedsiębiorców o podwyższenie limitu dla ksiąg rachunkowych, ze względu na ogromny wzrost cen, który ma znaczny wpływ na zwiększenie przychodów, Ministerstwo Finansów nie przewiduje podwyższenia limitu.

DLA CELÓW RYCZAŁTU

Limit 2 mln euro dotyczy również ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W 2023 r. z tego sposobu rozliczeń będą mogli skorzystać podatnicy, którzy w 2022 r. uzyskają przychody nieprzekraczające 9 654 400 zł. Warto wspomnieć, że w spółkach cywilnych i jawnych brane są pod uwagę łączne przychody wszystkich wspólników.

Jeśli chodzi o limit dla ryczałtowców, którzy chcą korzystać z kwartalnego rozliczenia to wynosi on 200 tys. euro. Oznacza to, że w 2023 r. będą mogli skorzystać z tego sposobu rozliczeń podatnicy, których przychody w 2022 r. nie będą wyższe niż 965 440 zł (obecnie limit wynosi 918 820 zł).

Zapytaj o najlepszą ofertę dla Twojej firmy

Wypełnij prosty formularz kontaktowy, dzięki któremu nasze biuro księgowe lub kancelaria prawna przygotuje ofertę dla Twojej firmy lub pomoże rozwiązać Twój problem. Wypełnienie formularza zajmie Ci tylko 2 minuty.

Formularz ofertowy
T_PRODUCT_GO_TO_CART