Menu
2019-07-24

Zwolnienie z podatku - Młody pracownik musi złożyć oświadczenie

Nowe zwolnienie dla przychodów otrzymywanych przez podatników do dnia ukończenia 26. roku życia określa dodany art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który wejdzie w życie z dniem 1 sierpnia 2019 roku.

Aby jednak już od 1 sierpnia młoda osoba przed 26. r.ż. mogła dostać wyższe wynagrodzenie, bez pomniejszenia o comiesięczną zaliczkę na podatek dochodowy, musi złożyć u swojego pracodawcy oświadczenie, że jego dochody w całości zostaną objęte zwolnieniem z PIT.


W art.5 pkt.2 projektu zapisano:
Przy obliczaniu zaliczek na podatek od dochodów uzyskanych w 2019 r. nie stosuje się zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy zmienianej w art. 1, chyba że podatnik złoży płatnikowi pisemne oświadczenie, że uzyskane w okresie od dnia 1 sierpnia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. przychody z tytułów określonych w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy zmienianej w art. 1 będą w całości zwolnione od podatku na podstawie tego przepisu.

Dopiero na podstawie takiego oświadczenia płatnik (czyli pracodawca) nie będzie musiał obliczać i pobierać zaliczek na PIT. Dotyczy to tylko okresu od sierpnia do grudnia 2019 r. Ustawodawcy chodzi w tym rozwiązaniu o zminimalizowanie zmian w systemach księgowo-płacowych firm zatrudniających młodych pracowników.

Dla przychodów uzyskanych od 1 stycznia 2020 r. oświadczenie nie będzie już potrzebne.

Zapytaj o najlepszą ofertę dla Twojej firmy

Wypełnij prosty formularz kontaktowy, dzięki któremu nasze biuro księgowe lub kancelaria prawna przygotuje ofertę dla Twojej firmy lub pomoże rozwiązać Twój problem. Wypełnienie formularza zajmie Ci tylko 2 minuty.

Formularz ofertowy
T_PRODUCT_GO_TO_CART