Menu
2018-12-19

Zmiany w zakresie dywidend od 1 marca 2019 r.

Od  1 marca 2019 r. wejdą w życie zmiany mające na celu usprawnienie funkcjonowania spółek kapitałowych. Zostały uregulowane niejasne i niedoprecyzowane do tej pory kwestie, które często budziły kontrowersje i spory. Istotnym zmianom ulegną wypłaty dywidend w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością.

Określenie dnia dywidendy
Zgodnie z obowiązującymi regulacjami, dniem dywidendy jest dzień podjęcia przez zgromadzenie wspólników uchwały o podziale zysku. Jednak umowa spółki może upoważnić zgromadzenie wspólników do określenia innego dnia dywidendy w ciągu 2 miesięcy od podpisu uchwały o podziale zysku.  W praktyce zdarzały się sytuacje, w których wcale nie został ustanowiony dzień dywidendy.

Od 1 marca 2019 r. zostanie sprecyzowany zapis mówiący  iż w sytuacji gdy uchwała walnego zgromadzenia nie określi dnia dywidendy, będzie nim dzień podjęcia uchwały.

Termin wypłaty dywidendy
W obecnym stanie prawnym przepisy nie określają terminu, w jakim zysk przeznaczony do podziału powinien zostać wypłacony. Nie było także regulacji mówiących o jakichkolwiek ograniczeniach czasowych na wypłatę dywidendy.

Zgodnie z nowymi przepisami, jeżeli zgromadzanie wspólników nie ustali terminy wypłaty dywidendy, jej wypłata będzie musiała nastąpić niezwłocznie po dniu dywidendy.

Zwrot nienależnych zaliczek na poczet dywidendy
Aktualnie przepisy dają możliwość wypłat zaliczek na poczet dywidendy. W sytuacji, gdy na koniec roku spółka nie wypracowała zysku pojawia się problem, nie ma bowiem podstawy prawnej, na podstawie której spółka może żądać zwrotu zaliczek.

Od marca 2019 r. w przypadku, gdy spółka w danym roku poniosła stratę lub nie osiągnęła zysku w założonej wcześniej wysokości, wspólnicy będą zmuszeni zwrócić zaliczki w całości lub w wysokości różnicy między zyskiem a wysokością otrzymanej zaliczki.

Zapytaj o najlepszą ofertę dla Twojej firmy

Wypełnij prosty formularz kontaktowy, dzięki któremu nasze biuro księgowe lub kancelaria prawna przygotuje ofertę dla Twojej firmy lub pomoże rozwiązać Twój problem. Wypełnienie formularza zajmie Ci tylko 2 minuty.

Formularz ofertowy
T_PRODUCT_GO_TO_CART