Menu
2021-07-01

Zmiany w VAT e-commerce od 01.07.2021 r.

Od dziś, tj. 01.07.2021r. wchodzą w życie zmiany w zakresie VAT e-commerce. Zmienione zostaną między innymi zasady opodatkowania sprzedaży wysyłkowej. Od 01.07.2021 sprzedaż wysyłkowa na rzecz osób prywatnych i podatników nierozliczających WNT będzie nosić nazwę wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość (WSTO). Ponadto, nowym zasadom rozliczeń podlegać będzie VAT od przesyłek importowanych.

W ramach zmian w zakresie VAT e-commerce pojawia się określenie VAT OSS, który stanowi procedurę rozszerzającą obecny VAT MOSS.

VAT OSS składa się z trzech modułów:
  • schematu unijnego- obejmuje WSTO, wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług oraz niektóre krajowe dostawy towarów w relacjach z osobami fizycznymi na terenie UE
  • schematu nieunijnego- dotyczy usług świadczonych przez podmioty spoza UE, skierowanych do osób fizycznych których miejscem świadczenia usług jest terytorium państwa członkowskiego UE
  • schematu importowego IOSS- będącym nowym schematem zgłaszania i płatności VAT od sprzedaży na odległość o niskiej wartości (do 150 EUR) importowanych z krajów trzecich lub terytoriów trzecich w odniesieniu do osób fizycznych (SOTI).

Główne zmiany:
  • zmiany zasad ustalania i wysokości limitów sprzedażowych, po przekroczeniu których należy rozliczać VAT w kraju nabywcy. Oznacza to, że od 01.07.2021r. zniesione zostają dotychczasowe limity na rzecz wprowadzenia jednego progu w całej UE w wysokości 10 000 EUR netto lub jego równowartości wyrażonej w walucie krajowej państwa członkowskiego (w przeliczeniu na PLN próg wynosi 42 000 PLN). Od 01.07.2021r. sprzedaż towarów na odległość dla osób fizycznych w UE poniżej progu 10 000 EUR oznaczać będzie, że przedsiębiorcy mogą nadal podlegać opodatkowaniu VAT w państwie, gdzie posiadają siedzibę działalności. Jeżeli sprzedaż przekroczy próg 10 000 EUR to przedsiębiorca będzie zobowiązany do zapłaty podatku VAT w państwie UE nabywcy,
  • umożliwienie korzystania przez sprzedawcę z unijnej procedury VAT OSS po przekroczeniu progu sprzedażowego 10 000 EUR. VAT OSS pozwala na zbiorcze rozliczenie VAT we wszystkich krajach, do których sprzedawca dokonuje dostawy towarów i usług. Należy zarejestrować się w tym celu w państwie, gdzie zarejestrowana jest działalność gospodarcza. Należy pamiętać, że decydując się na korzystanie z VAT OSS- trzeba stosować procedurę we wszystkich państwach do których dokonywana jest sprzedaż. Wiąże się to z obowiązkiem składania jednej kwartalnej deklaracji VAT i opłacania należnego podatku w innych państwach za pośrednictwem państwa, w którym przedsiębiorca ma siedzibę.

Zgłoszenia do VAT OSS dokonuje się wyłącznie elektronicznie poprzez stronę podatki.gov.pl. Urzędem skarbowym właściwym do rozpatrywania zgłoszeń jest Drugi Urząd Skarbowy Warszawa- Śródmieście.

Warto pamiętać, że stosowanie powyższych schematów nie jest obowiązkowe - alternatywnym wyjściem jest bowiem standardowa rejestracja na potrzeby VAT w państwach do którego sprzedawcy dokonują dostawy.

Przystąpienie do procedury unijnej zgłaszać można na formularzu VIU-R „Zgłoszenie informujące w zakresie szczególnej procedury unijnej rozliczania VAT”. Po przystąpieniu do VAT OSS można zrezygnować z jej stosowania. Należy jednak pamiętać, że po złożeniu rezygnacji jest się związanym z tą decyzją przez następne dwa lata.

W związku z tym, że w JPK od 01.07.2021r. przestaje obowiązywać oznaczenie SW dotyczące sprzedaży wysyłkowej, należy zwrócić uwagę na prawidłowość oznaczeń transakcji WSTO (zastępujących dotychczasową sprzedaż wysyłkową). Dotychczas stosowany symbol SW zastąpi symbol EE- zgodnie z poniższą, bardziej szczegółową informacją, będzie on stosowany wyłącznie czasowo, w tzw. okresie przejściowym od lipca do grudnia 2021r. Od stycznia 2021r. w odniesieniu do transakcji WSTO będzie obowiązywać oznaczenie WSTO_EE.

Warto pamiętać, że stosowanie powyższych schematów nie ma charakteru obowiązkowego, alternatywne wyjście stanowi standardowa rejestracja na potrzeby VAT w państwach członkowskich, do którego dokonywane się dostawy.

Zapytaj o najlepszą ofertę dla Twojej firmy

Wypełnij prosty formularz kontaktowy, dzięki któremu nasze biuro księgowe lub kancelaria prawna przygotuje ofertę dla Twojej firmy lub pomoże rozwiązać Twój problem. Wypełnienie formularza zajmie Ci tylko 2 minuty.

Formularz ofertowy
T_PRODUCT_GO_TO_CART