Menu
2021-01-18

Zmiany na gruncie podatku VAT obowiązujące od 1 stycznia 2021r. (część 1)

W dniu 30.12.2020r. w Dzienniku Ustaw została opublikowana ustawa o zmianie ustawy o VAT oraz niektórych innych ustaw wprowadzająca m. in. pakiet uproszczeń (tzw. Slim VAT). Większość zmian weszła w życie od 01.01.2021r. Wyjątkiem są przepisy odnoszące się do procedury Tax Free, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2022r. Źródłem zmian jest tzw. pakiet Slim VAT czyli nowelizacja z 27.11.2020r. ustawy o podatku od towarów i usług.

Główne rozwiązania, które wprowadzono:

zmiany warunków korygowania podstawy opodatkowania

KOREKTY IN MINUS


Przy korektach in minus nie trzeba już będzie uzyskiwać potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez nabywcę towarów lub usługobiorcę (art. 29a ust. 13 ustawy o VAT). Zmiana ma spowodować brak konieczności gromadzenia potwierdzeń otrzymania faktury korygującej oraz oczekiwania na ich dostarczenie. W zamian za to, z posiadanej przez podatnika dokumentacji musi wynikać, że uzgodnił on z nabywcą towaru lub usługobiorcą warunki obniżenia podstawy opodatkowania dla dostawy towarów lub świadczenia usług- warunki te muszą zostać spełnione a faktura musi być zgodna z posiadaną dokumentacją. Po spełnieniu powyższego można obniżyć podstawę opodatkowania za okres rozliczeniowy, w którym podatnik wystawił fakturę korygującą.

KOREKTY IN PLUS

Dotychczas nie było żadnych przepisów, które dotyczyłyby korekty in plus. Zmiany zostały wprowadzone poprzez dodanie do art. 29a ustawy o VAT ustępu 17, który wskazuje, że:

  • jeśli korekta spowodowana jest przyczynami powstałymi już w momencie wystawienia faktury pierwotnej to powinna ona zostać rozliczona w deklaracji podatkowej za okres w którym została wykazana faktura pierwotna,
  • gdy korekta spowodowana jest przyczynami powstałymi po dokonaniu sprzedaży, korekta powinna być dokonana w deklaracji podatkowej za miesiąc w którym wystawiono fakturę korygującą (np. zaistniały nowe okoliczności transakcji skutkujące zwiększeniem podstawy opodatkowania). Taki przypadek będzie miał miejsce gdy na fakturze pierwotnej podatek należny został wykazany w prawidłowej wysokości natomiast przyczyna korekty powstała później i nie była możliwa do przewidzenia w chwili wystawienia faktury pierwotnej,
  • późniejsze wykrycie błędu w fakturze pierwotnej stanowi przyczynę zwiększenia podstawy opodatkowania rozliczanej w deklaracji podatkowej za okres w którym została wykazana faktura pierwotna.


Należy pamiętać, że w przypadku faktur korygujących wystawionych przed dniem 01.01.2021r. stosuje się przepisy ustawy o VAT przed zmianą.

W przypadku faktur korygujących wystawionych po dniu 31.12.2020r. w związku z obniżeniem podstawy opodatkowania, o którym mowa w art. 29a ust. 13 ustawy o VAT lub w związku ze stwierdzeniem pomyłki na fakturze, o którym mowa w art. 29a ust. 14 ustawy o VAT podatnicy podatku od towarów i usług w okresie do 31.12.2021r. mogą stosować przepisy ustawy o VAT przed zmianą, w dotychczasowym brzmieniu pod warunkiem, że wybór stosowania tych przepisów zostanie uzgodniony na piśmie pomiędzy dostawcą towarów lub świadczącym usługi a ich nabywcą, przed wystawieniem pierwszej faktury korygującej w roku 2021r.

Rezygnacja z wyboru, o którym mowa powyżej, może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od końca miesiąca, w którym dokonano tego wyboru, pod warunkiem, że zostanie ona uzgodniona na piśmie pomiędzy dostawcą towarów lub świadczącym usługi a ich nabywcą. Do faktur korygujących wystawionych po dniu rezygnacji z wyboru zastosowanie znajdą przepisy ustawy o VAT w nowym brzmieniu.

Przeczytaj również:

Zmiany na gruncie podatku VAT obowiązujące od 1 stycznia 2021r. (część 2)

Zmiany na gruncie podatku VAT obowiązujące od 1 stycznia 2021r. (część 3)

Zapytaj o najlepszą ofertę dla Twojej firmy

Wypełnij prosty formularz kontaktowy, dzięki któremu nasze biuro księgowe lub kancelaria prawna przygotuje ofertę dla Twojej firmy lub pomoże rozwiązać Twój problem. Wypełnienie formularza zajmie Ci tylko 2 minuty.

Formularz ofertowy
T_PRODUCT_GO_TO_CART