Menu
2021-01-18

Zmiany na gruncie podatku VAT obowiązujące od 1 stycznia 2021r. (część 3)

Zmieniły się przepisy o zwolnieniach dla podatników o sprzedaży do 200 tys. zł rocznie. Z takiej preferencji mogą korzystać podatnicy dokonujący zarówno dostaw części, jak i dostaw akcesoriów do pojazdów samochodowych i motocykli. Zwolnienie podmiotowe przysługuje również sprzedawcom nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego, zawierającym umowy na odległość (np. sprzedaż internetowa, telefoniczna). Do końca 2022r. wydłużono zwolnienie z akcyzy dla samochodów hybrydowych.

Wiążące Informacje Stawkowe

Dotychczas obowiązujące przepisy odnoszące się do WIS nie regulowały terminu ważności. Po zmianie przepisów WIS mają być one ważne przez okres 5 lat od dnia ich wydania. Dla WIS wydanych do końca 2020r. termin 5 lat będzie liczony od 01.01.2021r.

Wprowadzone zostały ponadto korzystne dla podatników rozwiązania polegające na możliwości uzyskania WIS w przypadku, gdy podatnik ma wątpliwości dotyczące zaklasyfikowania towarów wg PKWiU czyli również dla potrzeb obowiązkowego MPP. Dotychczas można było wystąpić tylko o klasyfikację wg kodu Nomenklatury scalonej CN lub PKOB (dla obiektów budowlanych) a w przypadku usług również o PKWiU.

Warto mieć na uwadze, że w przypadku gdy zakres przedmiotowego wniosku o wydanie WIS będzie się pokrywał z przedmiotem toczącego się postępowania, kontroli podatkowej lub sprawa zostanie rozstrzygnięta w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego, WIS nie będzie wydawana, co zostanie stwierdzone na postanowieniu organu wydającego WIS, na które będzie służyło zażalenie.

WIS nie będzie dawała ochrony gdy sklasyfikowane towary lub usługi będą przedmiotem nadużycia prawa, co musi potwierdzić decyzja.

Mechanizm podzielonej płatności

Nastąpiła zmiana brzmienia art. 108 ust. 1a ustawy o VAT z którego wynika, że dokonywanie płatności za towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15 należy stosować z wykorzystaniem MPP w odniesieniu do faktur, których wartość brutto przekracza kwotę 15000 zł lub jej równowartość wyrażoną w walucie obcej. Do przeliczenia na złote kwot wyrażonych w walucie obcej będzie trzeba stosować zasady przeliczania kwot stosowane w celu określenia podstawy opodatkowania.

Zmiany dotyczą też dokonywania płatności MPP na rzecz podatników, którzy nie są podatnikami VAT. Nowelizacja umożliwia złożenie wniosku o uwolnienie środków z rachunku VAT także przez podmiot niebędący podatnikiem VAT. Kwestia dotyczy np. komorników, którzy nie są podatnikami VAT a którym bank otwiera w sposób automatyczny oddzielny rachunek VAT. W przypadku, gdy dłużnik dokona przelewu na konto komornika i omyłkowo wybierze przelew w systemie MPP możliwe będzie uwolnienie takich środków z rachunku VAT (dotychczas było to niemożliwe). Ponadto, z rachunku VAT będzie można opłacać także zobowiązania podatkowe i celne z tytułu importu na rzecz agencji celnych.

Został ponadto wprowadzony nowy załącznik nr 15 do ustawy o VAT – zmiana polega na zastąpieniu starej PKWiU 2008 nową PKWiU 2015. Zdaniem MF zastosowanie nowej PKWiU gwarantuje, że zakres załącznika nr 15 (a w związku z tym zakres obowiązkowego stosowania MPP) pozostanie bez zmian. Zrezygnowano z wprowadzenia CN do załącznika nr 15.

Przeczytaj również:

Zmiany na gruncie podatku VAT obowiązujące od 1 stycznia 2021r. (część 1)

Zmiany na gruncie podatku VAT obowiązujące od 1 stycznia 2021r. (część 2)

Zapytaj o najlepszą ofertę dla Twojej firmy

Wypełnij prosty formularz kontaktowy, dzięki któremu nasze biuro księgowe lub kancelaria prawna przygotuje ofertę dla Twojej firmy lub pomoże rozwiązać Twój problem. Wypełnienie formularza zajmie Ci tylko 2 minuty.

Formularz ofertowy
T_PRODUCT_GO_TO_CART