Menu
2022-07-27

Zmiana wysokości diety w delegacji krajowej od 28.07.2022 r.

Od 28.07.2022 r. obowiązują przepisy wynikające z nowelizacji rozporządzenia w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1481). Rozporządzenie odnosi się do wszystkich pracowników (nie tylko do pracowników sfery budżetowej jak sugeruje nazwa). Na skutek nowelizacji rozporządzenia, nastąpiło podwyższenie kwoty diety w czasie podróży służbowej krajowej z 30 zł do 38 zł za dobę podróży. Dotychczasowa stawka diety w kwocie 30 zł obowiązywała od 01.03.2013 r. i w ciągu wielu lat straciła na realnej wartości. Przy ustaleniu nowej wysokości diety, uwzględniono średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w latach 2013- 2021 oraz prognozowaną inflację na rok 2022. Niewykluczone, że w związku z aktualną sytuacją ekonomiczną, w 2023 r. nastąpi kolejna waloryzacja.

Przy nowej wysokości diety z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju, jeśli podróż będzie trwała nie dłużej niż dobę, pracownikowi będzie przysługiwać:

  • 0 zł za podróż trwającą mniej niż 8 godzin,
  • 19 zł za podróż trwającą od 8 do 12 godzin,
  • 38 zł za podróż trwającą powyżej 12 godzin,
Jeżeli podróż służbowa będzie trwała dłużej niż dobę, pracownikowi będzie przysługiwać:

  • 38 zł za każdą rozpoczętą dobę,
  • 19 zł za każdą rozpoczętą dobę do 8 godzin.
Kwotę diety należy zmniejszyć o koszt zapewnionego bezpłatnego wyżywienia, przyjmując, że każdy posiłek stanowi odpowiednio:

  • śniadanie- 9,50 zł (25% diety),
  • obiad- 19 zł (50% diety),
  • kolację- 9,50 zł (25% diety).
Zmiana wysokości diety wpłynie również na inne świadczenia związane z delegacjami służbowymi. Ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu środkami komunikacji miejscowej stanowi 20% diety i w związku z tym wynosi 7,60 zł a ryczałt za nocleg, jeśli firma nie zapewnia bezpłatnego, stanowi 150% diety czyli 57 zł. Zwrot udokumentowanych kosztów noclegu będzie następował w wysokości stwierdzonej rachunkiem, jednakże za jedną dobę hotelową nie więcej niż 20- krotność stawki diety, tj. 760 zł.

Źródło: Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 30 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej - Dziennik Ustaw z 13 lipca 2022 r. (poz. 1481).

Zapytaj o najlepszą ofertę dla Twojej firmy

Wypełnij prosty formularz kontaktowy, dzięki któremu nasze biuro księgowe lub kancelaria prawna przygotuje ofertę dla Twojej firmy lub pomoże rozwiązać Twój problem. Wypełnienie formularza zajmie Ci tylko 2 minuty.

Formularz ofertowy
T_PRODUCT_GO_TO_CART