Menu
2019-07-04

Zerowy PIT dla osób poniżej 26 roku życia

Nowelizacja ustawy o PIT zakłada zerowy PIT dla osób do 26 roku życia.
Rządowy projekt przewiduje, że przychody z tytułu:
 • stosunku służbowego,
 • stosunku pracy,
 • pracy nakładczej,
 • spółdzielczego stosunku pracy,
 • wykonywania usługa na podstawie umów zlecenia zawartych z:
  • osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą,
  • osobami prawnymi i jej jednostkami organizacyjnymi oraz jednostkami organizacyjnymi niemającymi osobowości prawnej,
  • właścicielami (posiadaczami) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane, lub działającymi w jego imieniu zarządcami albo administratorami – jeżeli podatnik wykonuje te usługi wyłącznie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością,
  • przedsiębiorstwami w spadku,
otrzymane przez podatnika do 26 roku życia do wysokości 85 528 zł w skali roku będą zwolnione od podatku dochodowego.

Przychody z innych źródeł, np. z samozatrudnienia (prowadzonej działalności gospodarczej), z umów o dzieło czy praktyk absolwenckich nie będą objęte preferencją. Po raz pierwszy limit ww. wysokości będzie miał zastosowanie do przychodów uzyskanych od 1 stycznia 2020 r. W odniesieniu do dochodów uzyskanych w 2019 r. limit będzie niższy i wyniesie 35 636,67 zł (5/12 z 85 528 zł = 35 636,67 zł), gdyż ustawa ma obowiązywać od 1 sierpnia 2019 r.

Przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy od dochodów uzyskanych w 2019 r. nie będzie się stosować zwolnienia od podatku. Wyjątkiem będzie sytuacja, gdy podatnik złoży płatnikowi podatku (np. pracownik pracodawcy) stosowne oświadczenie.

Zapytaj o najlepszą ofertę dla Twojej firmy

Wypełnij prosty formularz kontaktowy, dzięki któremu nasze biuro księgowe lub kancelaria prawna przygotuje ofertę dla Twojej firmy lub pomoże rozwiązać Twój problem. Wypełnienie formularza zajmie Ci tylko 2 minuty.

Formularz ofertowy
T_PRODUCT_GO_TO_CART