Menu
2019-08-07

Zbliża się termin zmiany PKD w KRS

Zbliża się koniec ustawowego terminu na zgłoszenie w Krajowym Rejestrze Sądowym zmiany PKD. Podmioty zgłoszone w KRS mają czas do 1 grudnia 2019 roku na zaktualizowanie informacji o swoim przedmiocie działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), która polega na ujawnieniu nie więcej niż 10 rodzajów PKD w tym jednego przedmiotu przeważającej działalności z zastrzeżeniem, że przeważająca działalność musi być wskazana na poziomie podklasy (np. 68.20.Z).

Zmianę wpisu w KRS można dokonać wraz ze zgłoszeniem innych zmian (np. zmianą siedziby, zmianą informacji o wspólnikach itp.) lub jedynie w zakresie zmiany informacji o PKD. By tego dokonać do formularza głównego KRS-Z (właściwego w zależności od formy prawnej spółki lub podmiotu) należy dołączyć załącznik KRS-ZM oraz potwierdzenie dokonania opłaty sądowej w wysokości 350 zł.

W przypadku, gdy przedmiot działalności zgłaszany w KRS jest zgodny w umową spółki, statutem lub aktem założycielskim i jest on zgodny z klasyfikacją PKD z 2007 roku, to zmiana tych dokumentów nie jest konieczna.

Jeśli spółka / podmiot nie zaktualizuje swoich informacji o PKD po 1 grudnia 2019 roku sąd rejestrowy może wszcząć postępowanie przymuszające w tym zakresie i nakładać grzywny na wspólników reprezentujących podmiot lub członków zarządu.

Najprostszym sposobem na sprawdzenie czy dany podmiot musi dokonać aktualizacji swojego PKD jest pobranie aktualnego odpisu w KRS ze strony wyszukiwarki Ministerstwa Sprawiedliwości i sprawdzenie czy spółka ma wpisany przedmiot przeważającej działalności + maksymalnie 9 pozostałych rodzajów PKD. Jeśli podmiot nie ma wpisanego przeważającego przedmiotu działalności, to należy dokonać zmiany wpisu w KRS wg powyższych informacji.

Obowiązek ten został nałożony przez KRS na spółki 5 lat temu, jednakże nie wszystkie podmiotu dostosowały się do zmiany z 2014 roku i to one mogą być narażone na postępowanie przymuszające jeśli same nie dokonają zmiany do grudnia.

Zapytaj o najlepszą ofertę dla Twojej firmy

Wypełnij prosty formularz kontaktowy, dzięki któremu nasze biuro księgowe lub kancelaria prawna przygotuje ofertę dla Twojej firmy lub pomoże rozwiązać Twój problem. Wypełnienie formularza zajmie Ci tylko 2 minuty.

Formularz ofertowy
T_PRODUCT_GO_TO_CART