Menu
2024-06-27

Wakacje składkowe 2024

Mikroprzedsiębiorcy będą mogli raz w roku zrezygnować z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne za jeden miesiąc. Prezydent podpisał ustawę.

Kto skorzysta z tego rozwiązania:

To udogodnienie jest skierowane do mikroprzedsiębiorców wpisanych do CEIDG, którzy:
  • w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku mieli zgłoszonych do ubezpieczeń nie więcej niż dziesięciu ubezpieczonych (w tym także siebie samych);
  • w ostatnich dwóch latach kalendarzowych poprzedzających rok złożenia wniosku nie osiągnęli przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej lub w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat kalendarzowych poprzedzających rok złożenia wniosku, osiągnęli roczny przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej nieprzekraczający równowartości w złotych 2 mln euro.

Przedsiębiorca będzie mógł skorzystać ze zwolnienie z opłacania składek za jeden miesiąc w każdym roku kalendarzowym na:
  • własne ubezpieczenia społeczne: emerytalne, rentowe, wypadkowe i jeżeli wcześniej zostało zadeklarowane jego opłacanie - chorobowe,
  • Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy.

Wakacje dotyczą składek na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorcy w odniesieniu do niego samego (nie obejmują osób przez niego ubezpieczanych, takich jak współpracownicy czy pracownicy). Nie będą mogły z nich skorzystać osoby prowadzące działalność na rzecz swoich byłych pracodawców, aby zapobiec zjawisku „wypychania” pracowników na samozatrudnienie. Jest to rozwiązanie dobrowolne, więc przedsiębiorca sam zdecyduje, czy i kiedy z niego skorzysta.

Zasady skorzystania z wakacji składkowych

Przedsiębiorca, który będzie chciał skorzystać z wakacji składkowych, będzie musiał złożyć wniosek za pomocą elektronicznego formularza dostępnego na profilu ZUS.

Wniosek trzeba złożyć w miesiącu poprzedzającym wybrany przez siebie miesiąc zwolnienia. Czyli, jeżeli przedsiębiorca będzie chciał, by to grudzień był miesiącem wolnym od składek na ubezpieczenia społeczne, wniosek powinien złożyć do ZUS-u w listopadzie.

Przedsiębiorcy muszą też pamiętać o obowiązku złożenia deklaracji rozliczeniowej i imiennych raportów miesięcznych za miesiąc korzystania z wakacji składkowych.

Trzeba jednak mieć na uwadze pewne minusy tego rozwiązania.

W sytuacji gdy zapłacimy mniejsze składki, automatycznie rosną podatek i składka zdrowotna. Z uwagi na to, iż składki na ZUS mają wpływ na podstawę opodatkowania oraz na składkę zdrowotną.

Gdy przedsiębiorca ktoś opłaca podatki według skali lub liniowy, może zaliczyć składki ZUS do kosztów uzyskania przychodów, albo odliczyć od dochodu (ryczałtowcy odliczają je od przychodu). Jeśli więc przedsiębiorca czy samozatrudniony zostanie zwolniony z jednej składki ZUS, będzie miał mniejsze koszty i mniejsze odliczenia.

Jednak to oznacza, że podstawa do opodatkowania okaże się większa, tym samym wyższe będą podatek i składka zdrowotna.

Zapytaj o najlepszą ofertę dla Twojej firmy

Wypełnij prosty formularz kontaktowy, dzięki któremu nasze biuro księgowe lub kancelaria prawna przygotuje ofertę dla Twojej firmy lub pomoże rozwiązać Twój problem. Wypełnienie formularza zajmie Ci tylko 2 minuty.

Formularz ofertowy
T_PRODUCT_GO_TO_CART