Menu
2018-12-05

Ustawa o sukcesji

25 listopada 2018 r. weszła w życie Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r.  o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Nowe przepisy regulują problemy związane ze śmiercią przedsiębiorcy, który prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą.

Do tej pory wraz ze śmiercią właściciela firmy, przestawała ona istnieć. Nie można było posługiwać się numerem NIP przedsiębiorstwa, a wszelkie umowy oraz decyzje administracyjne wygasały.  Od 25 listopada istnieje możliwość zachowania ciągłości działalności przedsiębiorstwa. Firma może działać pod tą samą nazwą, jednak zostanie do niej dodane oznaczenie „w spadku”. Zachowany zostaje dotychczasowy NIP oraz numer rachunku bankowego. Wszelkie umowy takie jak: umowy o pracę, umowy cywilnoprawne, przyznane koncesje, licencje, pozwolenia, pomoc publiczna pozostają w mocy.

Na mocy nowych przepisów każdy przedsiębiorca może ustanowić zarządcę sukcesyjnego, który w przypadku śmierci przedsiębiorcy przejmie obowiązki i będzie prowadził firmę do momentu ustanowienia spadkobierców, maksymalnie przez dwa lata.  Tak powołaną osobę zależy zgłosić w CEIDG.  Jeżeli właściciel firmy nie wyznaczy takiego zarządcy, będzie możliwe powołanie zarządcy po śmierci, jednak niezbędne jest w tym wypadku zachowanie formy aktu notarialnego.

Zarządca sukcesyjny samodzielnie zarządza przedsiębiorstwem w sprawach bieżących, wykonuje prawa i obowiązki pracodawcy oraz płatnika.

Zapytaj o najlepszą ofertę dla Twojej firmy

Wypełnij prosty formularz kontaktowy, dzięki któremu nasze biuro księgowe lub kancelaria prawna przygotuje ofertę dla Twojej firmy lub pomoże rozwiązać Twój problem. Wypełnienie formularza zajmie Ci tylko 2 minuty.

Formularz ofertowy
T_PRODUCT_GO_TO_CART