Menu
2022-02-17

Ulga na ekspansję

Polski Ład od 01.01.2022 r. wprowadził kolejną preferencję dla podatników PIT i CIT, którą jest ulga na ekspansję. Preferencja ma wspierać firmy, które zdecydują się na rozwój swojej działalności poprzez poszukiwanie nowych rynków zbytu. Dzięki temu od podstawy opodatkowania można potrącić wydatki poniesione w celu zwiększenia sprzedaży.

W uldze można uwzględnić następujące koszty:

  • uczestnictwa w targach poniesione na organizację miejsca wystawowego, zakup biletów lotniczych dla pracowników i podatnika, zakwaterowanie i wyżywienie dla pracowników i podatnika (przepis nie odnosi się do biletów kolejowych ani innych kosztów transportu poza biletami lotniczymi),
  • działań promocyjno-informacyjnych, w tym zakupu przestrzeni reklamowych, przygotowania strony internetowej, publikacji prasowych, broszur, katalogów informacyjnych i ulotek - dotyczących produktów,
  • dostosowania opakowań produktów do wymagań kontrahentów,
  • przygotowania dokumentacji umożliwiającej sprzedaż produktów, w szczególności dotyczącej certyfikacji towarów oraz rejestracji znaków towarowych,
  • przygotowania dokumentacji niezbędnej do przystąpienia do przetargu, a także w celu składania ofert innym podmiotom.

Katalog kosztów jest zamknięty, jednakże budzi sporo wątpliwości. Ministerstwo Finansów określiło swoje stanowisko w pewnych kwestiach. Wyjaśniono między innymi, że odliczeniu w ramach ulgi podlegają wyłącznie koszty związane z samym etapem dostosowawczym (dotyczące np. rozróżnienia kolorystyki opakowań w zależności od kraju odbiorcy) a nie koszty ogólne produkcji. Potwierdzono również, że koszty reklam telewizyjnych czy radiowych zawierają się w pojęciu zakupu przestrzeni reklamowej.

Należy także zwrócić uwagę, że preferencją nie mogą zostać objęte wydatki, które zostały poniesione przed 2021 r. (nawet jeśli podatkowo zostały rozpoznane w 2022 r.). Przepisy wprost wskazują, że ulga ma zastosowanie jedynie do wydatków, które zostały faktycznie poniesione począwszy od 2022 r.

Ulgę na ekspansję należy uwzględnić w rozliczeniu rocznym za dany rok. Preferencja ta jest ograniczona kwotowo - maksymalnie można odliczyć 1 mln zł rocznie, niezależnie czy przychody ze sprzedaży dotyczyć będą jednego czy większej liczby produktów. Ulga na ekspansję skierowana jest wyłącznie dla przedsiębiorców, którzy sprzedają produkty (poprzez określenie „produkty” należy rozumieć rzeczy materialne wytworzone przez podatnika, z wyłączeniem usług).

Wiele wątpliwości budzi również warunek skorzystania z preferencji - trzeba będzie zwrócić ulgę jeżeli przychody ze sprzedaży produktów nie wzrosną w okresie dwóch kolejno następujących po sobie lat podatkowych - licząc od roku, w którym poniesiono koszty na zwiększenie sprzedaży (Ministerstwo Finansów potwierdziło, że jeśli podatnik poniesie koszty zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów w 2022 r. i skorzysta z ulgi na ekspansję, która zostanie rozliczona w 2023 r. to okresem, w którym powinno dojść do wymaganego wzrostu przychodów będą lata 2022 i 2023).

Zwiększenie sprzedaży może wystąpić:

  • w stosunku do przychodów z tego tytułu ustalonych na ostatni dzień roku podatkowego poprzedzającego rok poniesienia kosztów (dotyczy to produktów, które podatnik miał od dawna w ofercie, ale teraz zdecydował się ponieść koszty „w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży” - nie trzeba sprzedawać produktu za granicą) lub
  • poprzez osiągnięcie przychodów ze sprzedaży produktów nieoferowanych (do skorzystania z ulgi wystarczy osiągnięcie jakiegokolwiek przychodu w dwóch kolejnych latach, nie trzeba ponadto sprzedawać produktu za granicą) lub
  • poprzez osiągnięcie przychodów ze sprzedaży produktów dotychczas nieoferowanych w danym kraju (wymagana jest ekspansja zagraniczna).

Należy wspomnieć o tym, że gdy podatnik będzie miał więcej niż jeden produkt to przypisanie kosztów może spowodować konieczność uzyskania wzrostu przychodów ze wszystkich tych produktów. Uważa się, że prostszym rozwiązaniem może się okazać alokowanie wydatków do jednego tylko produktu.

Zapytaj o najlepszą ofertę dla Twojej firmy

Wypełnij prosty formularz kontaktowy, dzięki któremu nasze biuro księgowe lub kancelaria prawna przygotuje ofertę dla Twojej firmy lub pomoże rozwiązać Twój problem. Wypełnienie formularza zajmie Ci tylko 2 minuty.

Formularz ofertowy
T_PRODUCT_GO_TO_CART