Menu
2019-08-26

Tzw. Biała lista podatników VAT wystartuje już od września

Biała lista podatników VAT to nowy wykaz podatników VAT, który zawierać będzie informacje o czynnych podatnikach, wykreślonych z rejestru VAT oraz przywróconych do niego.

Jak informuje Ministerstwo Finansów wykaz ma  pomóc przedsiębiorcom skutecznie i szybko weryfikować kontrahentów. Bardzo istotną informacją, którą będzie można sprawdzić w tym wykazie będzie też numer rachunku bankowego kontrahenta (podatnika VAT).

Aktualnie podatników VAT można sprawdzić (czy jest to czynny podatnik VAT, podatnik VAT zwolniony, czy podmiot niezarejestrowany jako podatnik VAT) w wyszukiwarce na Portalu Podatkowym MF.

Wykaz będzie prowadzony przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej (dalej „szef KAS”) i zostanie udostępniony 1 września 2019 r., na stronie internetowej Ministerstwa Finansów oraz w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Informacje zamieszczone na liście będzie można wyszukiwać według numeru NIP lub nazwy firmy.

Z punktu widzenia przedsiębiorcy, najistotniejsze będzie publikowanie na liście numerów rachunków bankowych podatników. Wpłata na rachunki inne niż podane w wykazie będzie skutkować przykrymi konsekwencjami dla nabywcy.

Rachunki, które się na niej znajdą, zostaną pobrane z baz Krajowej Administracji Skarbowej. Będą to te same numery rachunków, które przedsiębiorca podaje przy zakładaniu firmy w urzędzie skarbowym (w przypadku spółki zarejestrowanej w KRS) albo za pośrednictwem CEIDG (w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej).

Jeśli numery rachunków, z których korzysta dana firma, zmieniły się od czasu jej założenia, powinny zostać zaktualizowane w urzędzie skarbowym.

Nowy wykaz to w związku z tym nie tylko ułatwienia w celu weryfikacji naszych kontrahentów, ale również nowe obowiązki i sankcje.

Od 1 stycznia 2020 r., jeśli zapłacisz swojemu kontrahentowi kwotę powyżej 15 tysięcy zł na inny rachunek bankowy, niż podany w wykazie:
 • nie będziesz miał możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu kwoty w tej części, w jakiej płatność przekracza kwotę 15 tysięcy zł. Nie będzie przy tym miała znaczenia liczba transakcji, na jaką podzielisz płatność wynikającą z jednej faktury,
 • będziesz ponosił ryzyko odpowiedzialności solidarnej ze swoim kontrahentem za zaległości podatkowe, jeśli nie zapłaci on należnego podatku VAT od transakcji.
Dane podatników będą aktualizowane raz dziennie, w każdy dzień roboczy.

Stąd też, aby uniknąć przykrych konsekwencji, przy każdej wpłacie trzeba będzie sprawdzać, czy rachunek kontrahenta znajduje się na białej liście.

Przepisy o białej liście podatników VAT wejdą w życie 1 września 2019 r. Natomiast sankcje za wpłatę należności na konto inne niż wskazane w białej liście zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2020 r. Stąd też wpłaty na inne konto niż podane w wykazie w terminie od 1 września 2019 do 1 stycznia 2020 r. nie będą sankcjonowane.

Poza rachunkami bankowymi biała lista podatników VAT będzie zawierać:
 • firmę (nazwę) lub imię i nazwisko;
 • numer, za którego pomocą podmiot został zidentyfikowany na potrzeby podatku, jeżeli taki numer został przyznany;
 • numer REGON, o ile został nadany;
 • numer PESEL, o ile podmiot posiada;
 • numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile został nadany;
 • adres siedziby – w przypadku podmiotu niebędącego osobą fizyczną;
 • adres stałego miejsca prowadzenia działalności albo adres rejestracyjny, w przypadku braku adresu stałego miejsca prowadzenia działalności ‒ w odniesieniu do osoby fizycznej;
 • imiona i nazwiska osób wchodzących w skład organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu oraz ich numery identyfikacji podatkowej lub numery PESEL;
 • imiona i nazwiska prokurentów oraz ich numery identyfikacji podatkowej lub numery PESEL;
 • imię i nazwisko lub firmę (nazwę) wspólnika oraz jego numer identyfikacji podatkowej lub numer PESEL;
 • daty rejestracji, odmowy rejestracji albo wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT;
 • podstawę prawną rejestracji, odmowy rejestracji albo wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT.

Zapytaj o najlepszą ofertę dla Twojej firmy

Wypełnij prosty formularz kontaktowy, dzięki któremu nasze biuro księgowe lub kancelaria prawna przygotuje ofertę dla Twojej firmy lub pomoże rozwiązać Twój problem. Wypełnienie formularza zajmie Ci tylko 2 minuty.

Formularz ofertowy
T_PRODUCT_GO_TO_CART