Menu
2019-09-02

Split payment – jakie procedury należy wdrożyć

W związku z wprowadzeniem obowiązkowego split payment od 1 listopada. Przedsiębiorcy powinni wdrożyć u siebie następujące  procedury :
  • obowiązek umieszczania dodatkowej informacji („mechanizm podzielonej płatności”) o rozliczeniu zapłaty w drodze split payment na fakturze dokumentującej dostawę towarów lub usługo o wartości przekraczającej 15 tys. zł w zakresie towarów i usług objętych nowym załącznikiem nr 15 ustawy do VAT,
  • zapłatę z użyciem mechanizmu podzielonej płatności w przypadkach otrzymania faktur wskazujących na ten mechanizm z uwzględnieniem przesłanek, ze względu na które zapłata w tym mechanizmie jest obowiązkowa.
Należy w związku z tym przeszkolić pracowników wystawiających faktury w jakim wypadku mają umieszczać ma fakturze dodatkowy opis „mechanizm podzielonej płatności”, aby wyeliminować ryzyko narażenia się na sankcje wynikające z niezastosowania się do nowych przepisów.

Odpowiednie wytyczne powinny otrzymać również osoby odpowiedzialne za dokonywanie płatności. Warto  przypomnieć, że sankcje odnoszą się zarówno do Sprzedawcy jak również do  Nabywcy.

Następnie należałoby wprowadzić odpowiednią procedurę, która określałaby zasady postępowania dla pracowników w przypadku przekroczenia ww. limitu dla towarów i usług z załącznika nr 15 do ustawy o VAT.

Zapytaj o najlepszą ofertę dla Twojej firmy

Wypełnij prosty formularz kontaktowy, dzięki któremu nasze biuro rachunkowe lub kancelaria prawna przygotuje ofertę dla Twojej firmy lub pomoże rozwiązać Twój problem. Wypełnienie formularza zajmie Ci tylko 2 minuty.

Formularz ofertowy
T_PRODUCT_GO_TO_CART