Menu
2022-02-02

Polski Ład - jakie skutki niesie zapłata wynagrodzenia poza listą płac

W związku z Polskim Ładem, od 01.01.2022 r. uległy zmianie przepisy związane z karaniem pracodawców zatrudniających pracowników na czarno lub wypłacających część wynagrodzeń pod stołem. Zgodnie z nowymi przepisami, to na pracodawcy spoczywa zapłata zaległego podatku, składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i odsetek w sytuacji, gdy zostanie potwierdzone, że zatrudnia pracowników na czarno lub część wynagrodzenia płaci poza oficjalną ewidencją. Pracownik z kolei uzyska dostęp do opieki zdrowotnej i świadczeń z ubezpieczeń społecznych oraz nie będzie finansował składek na ubezpieczenia społeczne od ujawnionego wynagrodzenia, ponieważ składki te będą w całości pokrywane przez pracodawcę- także w części, która jest finansowana przez pracownika.

Warto pamiętać, że wypłacone wynagrodzenia, jak i składki nie będą mogły zostać zaliczone przez pracodawców do kosztów uzyskania przychodu. Pracodawca poniesie także dodatkową karę w postaci doliczania do przychodu kwoty w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę (na podstawie przepisów ustawy z 10.10.2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę) na dzień stwierdzenia nielegalnego zatrudnienia za każdy wykazany miesiąc zatrudniania pracownika nielegalnie- niezależnie od tego czy faktycznie i w jakiej wysokości wynagrodzenie było wypłacane.

Dotychczas obowiązek zapłaty podatku wraz z odsetkami ponosił pracownik w przypadku osiągania dochodów z nieujawnionych źródeł. Polski Ład zabezpiecza jednak w tym zakresie pracownika, gdyż całkowite konsekwencje z tytułu nieujawniania całości lub części wynagrodzenia będzie ponosił pracodawca.

Zapytaj o najlepszą ofertę dla Twojej firmy

Wypełnij prosty formularz kontaktowy, dzięki któremu nasze biuro księgowe lub kancelaria prawna przygotuje ofertę dla Twojej firmy lub pomoże rozwiązać Twój problem. Wypełnienie formularza zajmie Ci tylko 2 minuty.

Formularz ofertowy
T_PRODUCT_GO_TO_CART