Menu
2019-08-07

Przywrócenie pracownika do pracy przez sąd I instancji

Zgodnie ze znowelizowanym Kodeksem Postępowania Cywilnego, ustawodawca wprowadził możliwość przywrócenia zwolnionego pracownika do pracy już po nieprawomocnym wyroku sądu I instancji.

Do tej pory pracownik mógł zostać ponownie zatrudniony na podstawie prawomocnego wyroku, tak więc najczęściej były to wyroki sądu drugiej instancji. Po wejściu w życie nowelizowanych przepisów sąd I instancji w swoim wyroku będzie mógł nałożyć na pracodawcę obowiązek dalszego zatrudnienia pracownika do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Sytuacja taka może mieć jednak miejsce tylko po uprzednim złożeniu stosownego wniosku przez samego pracownika.

Nowe przepisy budzą wątpliwości i obawy zarówno pracodawców, związków zawodowych jak i specjalistów z dziedziny Prawa Pracy.

Jedną z obaw jest sytuacja, gdzie zwolniony pracownik zostanie przywrócony do pracy po nieprawomocnym wyroku I instancji, a następnie sąd II instancji uzna, że zwolnienie było prawidłowe. W takiej sytuacji pracodawca mógłby dochodzić odszkodowania od Skarbu Państwa, który przymusił go do ponownego zatrudnienia zwolnionego pracownika, co jednak może wiązać się z koniecznością udokumentowania szkody, a to może okazać się już trudne.

Inną obawą jest sytuacja, w której zwolniony pracownik przywrócony do pracy po wyroku sądu I instancji, a przed rozstrzygnięciem sprawy w II instancji otrzyma od pracodawcy zwolnienie dyscyplinarne. Stosunek pracy zostanie więc zakończony, lecz wyrok II instancji może utrzymać przywrócenie pracownika do pracy. Pracodawca zobowiązany więc będzie do wykonania wyroku sądowego i przywrócenia do pracy pracownika, który w między czasie został już zwolniony dyscyplinarnie.

Powstałe zamieszanie może mieć również przełożenie na problem z wypłatą wynagrodzeń dla zwalnianych / przywracanych pracowników oraz z wydawaniem świadectw pracy.

Zapytaj o najlepszą ofertę dla Twojej firmy

Wypełnij prosty formularz kontaktowy, dzięki któremu nasze biuro księgowe lub kancelaria prawna przygotuje ofertę dla Twojej firmy lub pomoże rozwiązać Twój problem. Wypełnienie formularza zajmie Ci tylko 2 minuty.

Formularz ofertowy
T_PRODUCT_GO_TO_CART