Menu
2019-06-28

Przekształcenie spółki może powodować problemy ze złożeniem sprawozdania finansowego

Obowiązujące obecnie przepisy nakładają na spółki obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych w formie cyfrowej oraz podpisywania ich również elektronicznie. Spółki prawa handlowego, które w trakcie roku obrotowego zmieniły formę prawną swojej działalności poprzez przekształcenie mogą obecnie napotykać problemy ze złożeniem sprawozdania finansowego za pośrednictwem bezpłatnego systemu Ministerstwa Sprawiedliwości.

Ustawa o rachunkowości pozwala, by spółka przekształcana nie zamykała swoich ksiąg rachunkowych - wtedy spółka przekształcona jako następca prawny kontynuuje księgi rachunkowe. W takiej sytuacji system Ministerstwa wyświetla błąd, iż składane sprawozdanie finansowe dotyczy okresu, w którym spółka przekształcona nie istniała (zawiera ono bowiem okres sprzed rejestracji spółki przekształconej do KRS).

Inna sytuacja występuje w sytuacji, gdy księgi rachunkowe są zamykane na dzień poprzedzający przekształcenie spółek. Dla spółki przekształcanej, po wykreśleniu z rejestru przedsiębiorców, nie można złożyć sprawozdania finansowego, gdyż eKRS nie może odnaleźć już tej spółki w swojej bazie.

Rozwiązaniem takiego problemy jest płatne złożenie sprawozdania finansowego w eKRS z wykorzystaniem systemu S24 i dokonaniem opłaty sądowej w wysokości 140 zł, jednakże i ta możliwość nie gwarantuje uniknięcia wszystkich problemów ze złożeniem sprawozdania finansowego.

Zapytaj o najlepszą ofertę dla Twojej firmy

Wypełnij prosty formularz kontaktowy, dzięki któremu nasze biuro księgowe lub kancelaria prawna przygotuje ofertę dla Twojej firmy lub pomoże rozwiązać Twój problem. Wypełnienie formularza zajmie Ci tylko 2 minuty.

Formularz ofertowy
T_PRODUCT_GO_TO_CART