Menu
2019-10-28

Pozew sądowy może dostarczyć nie tylko listonosz i komornik - zmiana w KPC

Fikcja doręczeń w postępowaniu cywilnym jest instytucją, która zakłada doręczenie pism sądowych, pomimo braku ich faktycznego dostarczenia do rąk własnych odbiorcy. Ustawodawca przewidział w tym zakresie zmianę, która ma zredukować ilość fikcyjnych doręczeń do minimum, tak aby zastąpić je rzeczywistym odbiorem. Jest to z całą pewnością dobre wyjście z punktu widzenia sytuacji, w której pozwany nie bierze udziału w postępowaniu, gdyż nie odebrał listów kierowanych do niego przez sąd.

Przepisy wprowadzające zmianę mają wejść w życie 7 listopada 2019 roku. Art. 139¹ k.p.c. ma zobowiązywać powoda do podjęcia pewnych czynności nakazanych do wykonania przez sąd, w sytuacji gdy strona pozwana nie odebrałaby przesyłki zawierającej pozew lub jakiekolwiek inne pismo procesowe po skierowaniu do niej przez placówkę pocztową powtórnego zawiadomienia. Strona powodowa winna jest wówczas dostarczyć niniejsze dokumenty stronie pozwanej za pomocą komornika. Komornik sądowy z kolei w świetle nowych przepisów uprawniony jest do oddelegowania tej czynności każdej osobie zatrudnionej w jego kancelarii – ściślej wyraża się to w art. 153 ust. 1a i 1b k.p.c. i oznacza, że może być to osoba nigdy niekarana oraz pozostająca w stosunku pracy przez co najmniej pół roku, uprawniona w chwili doręczenia do ustalenia tożsamości osób poprzez ich legitymowanie. Oznacza to wprost, że możemy spodziewać się dostarczania przesyłek sądowych przez osoby niebędące listonoszem ani komornikiem. Ustawodawca przewidział również stałą opłatę za tego rodzaju doręczenie, a jej wysokość wyniesie 60 zł.

Wydawałoby się, że dokumenty takie jak wyrok, pozew sądowy lub inne pismo kierowane przez sąd do strony są sprawami, które nie powinny być oddawane w przypadkowe ręce, gdyż obowiązek doręczenia przesyłki zawierającej oznaczenie sądu powinien być wykonany wówczas z należytą starannością. Powstaje wobec tego pytanie, czy osoba będąca jedynie pracownikiem kancelarii komorniczej jest na tyle rzetelna i odpowiedzialna, by móc powierzyć jej takie zlecenie. Trzeba zaznaczyć zatem, że doręczenie wykonane w ten sposób ciąży na odpowiedzialności i imieniu komornika, a różnica pomiędzy dostarczeniem przesyłki przez listonosza polega na urzędowym charakterze czynności dokonywanych przez funkcjonariusza publicznego.

Zapytaj o najlepszą ofertę dla Twojej firmy

Wypełnij prosty formularz kontaktowy, dzięki któremu nasze biuro rachunkowe lub kancelaria prawna przygotuje ofertę dla Twojej firmy lub pomoże rozwiązać Twój problem. Wypełnienie formularza zajmie Ci tylko 2 minuty.

Formularz ofertowy
T_PRODUCT_GO_TO_CART