Menu
2019-08-07

Postępowanie pojednawcze w procesie windykacji

W sytuacji gdy nasz dłużnik nie reguluje swoich zobowiązań, należy wdrożyć postępowanie windykacyjne. Windykacja jest swego rodzaju mediacją pomiędzy dłużnikiem a wierzycielem, prowadzoną przez specjalistów w tej dziedzinie. Jednak windykacja nie musi wiązać się z natychmiastowym wystąpieniem na drogę sadową i komorniczą. Przed wniesieniem pozwu można złożyć wniosek o zawezwanie do próby ugodowej.

Wniosek taki kierujemy do sądu rejonowego właściwego dla strony przeciwnej. Należy w nim opisać treściwie sprawę sporu, oznaczyć jego strony, a także wnieść stosowną opłatę sadową, której wysokość jest zależna od wartości przedmiotu sporu. Sąd wyznaczy termin posiedzenia pojednawczego, na którym strony, w obecności jednego sędziego, będą miały szansę dojść do porozumienia. Udział sędziego jest gwarancją zgodności z prawem i zasad współżycia społecznego.

Jeżeli dłużnik nie zachowa warunków zawartej ugody, może być ona podstawą wszczęcia egzekucji.

Należy zaznaczyć, iż wystąpienie z wnioskiem o zawezwanie do próby ugodowej z założenia przerywa bieg przedawnienia roszczeń. Jednak w sytuacji, gdy wierzyciel posłuży się takim rozwiązaniem tylko po to aby przerwać bieg przedawnienia, a w rzeczywistości nie zamierza doprowadzić do ugody, bieg przedawnienia nie ulega wstrzymaniu. Właśnie dlatego sąd w późniejszym procesie w postępowaniu windykacyjnym danego roszczenia, będzie badał czy złożony wcześniej wniosek  w rzeczywistości zmierzał do dochodzenia długu czy był tylko pretekstem do przerwania biegu przedawnienia. Ma to na celu uchronić dłużnika przed jednostronnym przerywaniem okresu przedawnienia przez wierzyciela.

Zapytaj o najlepszą ofertę dla Twojej firmy

Wypełnij prosty formularz kontaktowy, dzięki któremu nasze biuro księgowe lub kancelaria prawna przygotuje ofertę dla Twojej firmy lub pomoże rozwiązać Twój problem. Wypełnienie formularza zajmie Ci tylko 2 minuty.

Formularz ofertowy
T_PRODUCT_GO_TO_CART