Menu
2018-11-15

Nowe zasady rozliczania kosztów samochodu wykorzystywanego w działalności gospodarczej

1 stycznia 2019 r. wejdą w życie nowe przepisy określające zasady zaliczania kosztów związanych z użytkowaniem pojazdów, do kosztów podatkowych.  

Zmiany będą dotyczyły zarówno kosztów eksploatacyjnych aut, jak i kosztów amortyzacji samochodu, który jest składnikiem majątku przedsiębiorstwa.

Przedsiębiorcy, którzy wykorzystują własny samochód do celów służbowych będą mogli uznać za koszty uzyskania przychodu 20% wydatków z tytułu używania samochodów oraz 20% poniesionych składek na ubezpieczenie.

Natomiast dla samochodów będących składnikami majątku (na gruncie PIT) oraz wszystkich samochodów osobowych (na gruncie CIT), które są używane w sposób mieszany (zarówno do celów prywatnych, jak i służbowych) można będzie uznać za koszt uzyskania przychodu 75% wydatków z tytułu używania pojazdów oraz składki na ubezpieczenie w części odpowiadającej wartości samochodów przyjętej dla celów ubezpieczenia nieprzekraczającej 150 000zł.

Nieco inaczej wyglądać będzie sytuacja, gdy samochód wykorzystywany będzie wyłącznie do celów służbowych – konieczne jest wtedy prowadzenie ewidencji, takiej jak dla celów VAT. W tym przypadku jako koszty będzie można uznać 100% wydatków z tytułu używania pojazdów, a także składki na ubezpieczenie w części w części odpowiadającej wartości samochodów przyjętej dla celów ubezpieczenia nieprzekraczającej 150 000zł.

Jeżeli samochód jest składnikiem majątku firmy przysługuje prawo do jego amortyzacji. Obecnie limitem, do jakiego można zaliczyć koszty amortyzacji w koszty uzyskania przychodu jest równowartość 20 000 EUR. Od 1 stycznia 2019r. trzeba będzie uwzględniać następujące ograniczenia:
  • samochody osobowe o wartości początkowej nieprzekraczającej 150 000 zł – odpisy stanowią KUP w całości
  • samochody osobowe o wartości początkowej przekraczającej 150 000 zł – odpisy stanowią KUP w proporcji limitu do wartości samochodu czyli:  150 000 / (wartość samochodu) = %
Z zastrzeżeniem, że na limit 150 tys. zł składa się cena netto samochodu oraz nieodliczona część VAT. To właśnie cena 134529 zł + nieodliczona połowa VAT od tej kwoty daje łącznie 150 tys. zł kosztów podatkowych. Dotyczy to oczywiście wyłącznie podatników VAT czynnych.

Zapytaj o najlepszą ofertę dla Twojej firmy

Wypełnij prosty formularz kontaktowy, dzięki któremu nasze biuro księgowe lub kancelaria prawna przygotuje ofertę dla Twojej firmy lub pomoże rozwiązać Twój problem. Wypełnienie formularza zajmie Ci tylko 2 minuty.

Formularz ofertowy
T_PRODUCT_GO_TO_CART