Menu
2020-09-29

Minimalne wynagrodzenia w 2021 r.

Płaca minimalna za pracę w 2021 r. wyniesie 2800 zł brutto, a minimalna stawka godzinowa dla zatrudnionych na umowę zlecenia - 18,30 zł brutto. Przyjęcie płacy minimalnej w 2021 r. na poziomie 2800 zł oznacza wzrost minimalnego wynagrodzenia o 7,7% w stosunku do płacy minimalnej obowiązującej w tym roku, ustalonej na poziomie 2600 zł. W rezultacie w 2021 r. minimalne wynagrodzenie będzie stanowić 53,2% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na 2021 r. Natomiast przyjęcie minimalnej stawki godzinowej na poziomie 18,30 zł powoduje wzrost o 1,30 zł w porównaniu do obecnie obowiązującej stawki 17 zł. Podwyżka minimalnego wynagrodzenia wpłynie na wzrost innych świadczeń pracowniczych, które są od niej zależne, m.in. dodatków za pracę w nocy czy wynagrodzeń za czas przestoju oraz kwot wolnych od potrąceń.

Zapytaj o najlepszą ofertę dla Twojej firmy

Wypełnij prosty formularz kontaktowy, dzięki któremu nasze biuro rachunkowe lub kancelaria prawna przygotuje ofertę dla Twojej firmy lub pomoże rozwiązać Twój problem. Wypełnienie formularza zajmie Ci tylko 2 minuty.

Formularz ofertowy
T_PRODUCT_GO_TO_CART