Menu
2020-10-12

Limity podatkowe na rok 2021

Pierwszy dzień roboczy października to ważna data w odniesieniu do kwestii podatkowych, gdzie pod uwagę brany jest kurs z tego właśnie dnia. 1 października 2020r. kurs euro wyniósł 4,5153 (oznacza to, że jest wyższy niż obowiązujący rok temu- 4,3734). Podwyżka kursu euro z pierwszego roboczego dnia października oznacza, że limity podatkowe obowiązujące od stycznia 2021 roku również ulegną podwyższeniu.

Poniżej prezentujemy istotne zmiany dotyczące limitów podatkowych w 2021r.:

 • Mały podatnik PIT i CIT

  Małym podatnikiem PIT/CIT jest przedsiębiorca, którego wartość sprzedaży nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wartości 2 mln euro (powstałą kwotę zaokrągla się do 1 tys. zł).

  W 2021 roku próg 2 mln euro będzie wynosił w przeliczeniu 9.031.000 zł.

  Mali podatnicy mogą również skorzystać z preferencyjnej 9% stawki CIT po spełnieniu następujących warunków:
  • przychody ze sprzedaży za 2020r. nie mogą przekroczyć 9.031.000 zł brutto,
  • bieżące przychody osiągane w 2021r. będą musiały być poniżej 2 mln euro netto (biorąc pod uwagę kurs z dnia 4.01.2021r.)


 • Limit amortyzacji jednorazowej

  Podatnicy, którzy chcą skorzystać z jednorazowej amortyzacji muszą posiadać status małego podatnika lub rozpocząć w danym roku działalność gospodarczą.

  Status małego podatnika umożliwia korzystanie z jednorazowej amortyzacji środków trwałych zaliczanych do grup 3-8 Klasyfikacji Środków Trwałych o wartości do 50 tys. euro. Warto zaznaczyć, że metoda jednorazowej amortyzacji dotyczyć może maszyn, urządzeń z wyżej wymienionych grup, ale z wyłączeniem samochodów osobowych.

  W 2021 roku próg 50 tys. euro po przeliczeniu wynosić będzie 226 tys. zł (w 2020 roku - 219 tys. zł).


 • Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

  W związku z projektem nowelizacji, który zakłada wprowadzenie wielu zmian w opodatkowaniu ryczałtem, należy spodziewać się od przyszłego roku wielu zmian w tym zakresie.

  Oto planowane zmiany:
  • ryczałt będą mogli płacić przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność wyłączoną obecnie z tej formy opodatkowania (projekt zamierza poszerzyć grono podatników m. in. o przedsiębiorców świadczących usługi prawnicze, księgowe, doradztwa podatkowego),
  • limit przychodów umożliwiający stosowanie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych zwiększy się z 250 tys. euro do 2 mln euro.
  Jeżeli powyższe zmiany wejdą w życie to podatnicy, którzy uzyskają w 2021 roku przychody nieprzekraczające 9.030.600 zł, będą mogli wybrać formę opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Oznacza to, że limit wzrośnie aż o 7.937.250 zł- obecnie wynosi on 1.093.350zł (250 tys. euro).

  Warto pamiętać, że w spółkach cywilnych i jawnych pod uwagę brane są przychody wszystkich wspólników.


 • Księgi rachunkowe

  W 2021r. do ustalenia limitu 2 mln euro określonego w ustawie o rachunkowości należy również wziąć pod uwagę kurs euro z pierwszego dnia roboczego października 2020r. W związku z tym zwolnienie z prowadzenia ksiąg rachunkowych dotyczyć będzie osób fizycznych, wspólników spółek cywilnych, jawnych i partnerskich oraz przedsiębiorstw w spadku, jeżeli ich przychody w 2020r. nie przekroczyły 9.030.600 zł (obecnie limit ten wynosi 8.746.800zł).

Zapytaj o najlepszą ofertę dla Twojej firmy

Wypełnij prosty formularz kontaktowy, dzięki któremu nasze biuro rachunkowe lub kancelaria prawna przygotuje ofertę dla Twojej firmy lub pomoże rozwiązać Twój problem. Wypełnienie formularza zajmie Ci tylko 2 minuty.

Formularz ofertowy
T_PRODUCT_GO_TO_CART