Menu
2022-01-10

Kto może płacić 9% CIT w 2022 roku ?

Jeżeli podatnik CIT chce stosować w 2022 r. preferencyjną stawkę podatku dochodowego od osób prawnych to tegoroczne przychody nie mogą przekroczyć 9 178 000 zł – tyle wynosi po przeliczeniu na złotówki limit 2 mln euro dla tzw. bieżących przychodów. Do przeliczenia limitu bierze się pod uwagę średni kurs euro NBP z pierwszego roboczego dnia roku podatkowego- w 2022 r. jest to kurs z 3 stycznia, który wynosi 4,5889 (otrzymaną kwotę należy zaokrąglić do 1 tys. zł).

Podatnik musi również posiadać status małego podatnika jeżeli chce skorzystać z preferencyjnej stawki. Oznacza to, że limit przychodów z poprzedniego roku również nie może przekroczyć 2 mln euro- przy czym kwotę tę przelicza się według średniego kursu euro na pierwszy roboczy dzień października poprzedniego roku. Należy zatem wziąć w tym przypadku kurs z 1 października 2021 r, który wynosił 4,5941- po przeliczeniu na złotówki limit wynosi 9 188 000 zł (otrzymaną kwotę należy zaokrąglić do 1 tys. zł).

Podsumowując, w 2022 r. z 9% stawki CIT może korzystać podatnik, który spełni obydwa wymogi:

  • przychody ze sprzedaży za 2021 r. nie przekroczyły 9 188 000 zł brutto (wraz z należnym VAT),
  • bieżące przychody (dochody) osiągane w 2022 r., inne niż z zysków kapitałowych, nie przekroczą 9 178 000 zł netto (bez należnego VAT)

Po przekroczeniu limitu bieżących przychodów podatnik musi, począwszy od następnego miesiąca, płacić CIT według wyższej stawki, tj. 19%.

Prawo do 9% CIT mają ponadto spółki komandytowe, które w ubiegłym roku (od 1.01.2021 r. lub od 01.05.2021 r.) stały się podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych. Jeśli spółka komandytowa stała się podatnikiem CIT dopiero od 01.05.2021 r. to w 2022 r. o jej statusie małego podatnika będzie decydować wysokość przychodów ze sprzedaży z okresu od 1 maja do 31 grudnia 2021 r., gdyż tylko w tych miesiącach była ona podatnikiem CIT (interpretacja dyrektora KIS z 17.12.2021 r. sygn.0111-KDIB2-1.4010.476.2021.1.AP).

Zapytaj o najlepszą ofertę dla Twojej firmy

Wypełnij prosty formularz kontaktowy, dzięki któremu nasze biuro księgowe lub kancelaria prawna przygotuje ofertę dla Twojej firmy lub pomoże rozwiązać Twój problem. Wypełnienie formularza zajmie Ci tylko 2 minuty.

Formularz ofertowy
T_PRODUCT_GO_TO_CART