Menu
2018-09-25

Exit Tax – od stycznia 2019 r

 Rząd walcząc z nadużyciami podatkowymi planuje wprowadzić nowa daninę - Exit Tax czyli podatek od wyjścia. Będzie to podatek od niezrealizowanych zysków w związku z przeniesieniem aktywów firmy do innego państwa. Obejmie on podmioty przenoszące całość lub część biznesu za granicę lub decydujące się zmienić rezydenturę podatkową.

W przypadku podatników CIT, podatek ustalany będzie od majątku od  przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, jeśli zmiana siedziby powodować będzie utratę w kraju możliwości opodatkowania przychodu ze zbycia tych składników. Obowiązek zapłaty podatku dotyczyć będzie wyłącznie przypadków, gdy wartość majątku, który nie zostanie opodatkowany, przekroczy 2 mln zł. Podatek ustalany będzie od nadwyżki ponad wartość 2 mln zł.

Natomiast w przypadku osób fizycznych podatek opłacany będzie od niezrealizowanych przychodów powyżej 2 mln zł.

Zasadnicza stawka podatku to 19% ale przewidziano też łagodniejszą, 3%. Ma ona dotyczyć osób fizycznych nieprowadzących biznesu, które wyprowadzają się poza Polskę, a przedtem mieszkały w naszym kraju co najmniej pięć lat.

Wprowadzenie nowego podatku wynika z konieczności implementacji dyrektywy unijnej. Choć unijne przepisy nakazują wprowadzić nowy podatek do końca 2019 roku, resort finansów proponuje nową datę wejścia w życie exit tax na początek roku 2019.

Zapytaj o najlepszą ofertę dla Twojej firmy

Wypełnij prosty formularz kontaktowy, dzięki któremu nasze biuro księgowe lub kancelaria prawna przygotuje ofertę dla Twojej firmy lub pomoże rozwiązać Twój problem. Wypełnienie formularza zajmie Ci tylko 2 minuty.

Formularz ofertowy
T_PRODUCT_GO_TO_CART