Menu
2021-12-02

E-faktury – dobrowolne od 2022 r., obowiązkowe najprawdopodobniej od 2023 r.

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług, która zakłada możliwość dobrowolnego stosowania e- faktur od 01.01.2022 r. i wprowadzenie takiego obowiązku od 2023 r. (po uzyskaniu na to zgody Komisji Europejskiej). Ustawa wprowadza przepisy normujące zasady funkcjonowania Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Nowelizacja ma również na celu uproszczenie rozliczania podatku VAT, modyfikację zasad wystawiania faktur korygujących, zaliczkowych oraz fakultatywnego stosowanie duplikatów faktur. Zmiany obejmują m.in. określenie zasad prowadzenia i funkcjonowania KSeF, określenie katalogu podmiotów, które będą mogły korzystać z KSeF, wprowadzenie pojęcia faktur ustrukturyzowanych, umożliwienie podatnikom wystawiania faktur nie wcześniej niż 60 dnia przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi. Ponadto, wystawca faktury oraz jej odbiorca (lub np. uprawnieni pracownicy) będą musieli uwierzytelnić się w systemie poprzez np. profil zaufany, podpis kwalifikowany. Nowelizacja ustawy zakłada także możliwość skrócenia terminów zwrotu VAT po spełnieniu określonych warunków.

Nowelizacja wejdzie w życie 01.01.2022 r.

Zapytaj o najlepszą ofertę dla Twojej firmy

Wypełnij prosty formularz kontaktowy, dzięki któremu nasze biuro księgowe lub kancelaria prawna przygotuje ofertę dla Twojej firmy lub pomoże rozwiązać Twój problem. Wypełnienie formularza zajmie Ci tylko 2 minuty.

Formularz ofertowy
T_PRODUCT_GO_TO_CART