Menu
2022-06-28

Automatyczne powiadomienia z KRS

Ustawa z 7.04.2022 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. poz. 984) wprowadziła rozwiązania, które mają zapobiec tzw. kradzieżom spółek. Ustawa weszła w życie 21 czerwca 2022 r. Nowy mechanizm ma ułatwić uzyskanie informacji o wpływie do akt rejestrowych wniosków lub innych dokumentów, a dzięki temu osoby uprawnione będą mogły wziąć udział w toczącym się postępowaniu i zaskarżyć orzeczenie o wpisie.

Ustawa wprowadziła możliwość automatycznego przekazywania poprzez system teleinformatyczny, informacji o zarejestrowaniu sprawy w postępowaniu rejestrowym oraz dokonaniu wpisu w KRS dotyczących podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców albo rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Informacje te będą przekazywane każdemu, kto za pośrednictwem tego systemu wskazał numer w KRS podmiotu, którego ta informacja ma dotyczyć. Informacje będą przesyłane przez ustalony okres, nie dłużej jednak niż przez rok albo do chwili złożenia rezygnacji z ich otrzymywania. Będzie możliwość przedłużania tego okresu, każdorazowo na czas nie dłuższy niż rok. Z kolei każdemu uprawnionemu będą przesyłane jednocześnie informacje dotyczące nie więcej niż 50 podmiotów. Automatyczne przesyłanie informacji będzie następowało po:

  • zarejestrowaniu w systemie teleinformatycznym sprawy dotyczącej podmiotu, którego numer KRS wskazano lub
  • dokonaniu wpisu w pozycji KRS podmiotu, którego numer w KRS wskazano.

Zapytaj o najlepszą ofertę dla Twojej firmy

Wypełnij prosty formularz kontaktowy, dzięki któremu nasze biuro księgowe lub kancelaria prawna przygotuje ofertę dla Twojej firmy lub pomoże rozwiązać Twój problem. Wypełnienie formularza zajmie Ci tylko 2 minuty.

Formularz ofertowy
T_PRODUCT_GO_TO_CART