Menu
2021-07-01

PESEL dla cudzoziemców

Od 01.05.2021 cudzoziemiec może złożyć wniosek o nadanie numeru PESEL:
  • w urzędzie gminy właściwym dla jego miejsca zameldowania (tam gdzie jest albo chce się zameldować),
  • w urzędzie gminy, na terenie której jest siedziba jego pracodawcy – jeśli nie może się zameldować,
  • w Urzędzie Dzielnicy Śródmieście miasta stołecznego Warszawy (ul. Nowogrodzka 43) – jeśli nie pracuje albo pracodawca ma siedzibę poza granicą Polski.

Cudzoziemiec posiadający numer PESEL będzie mógł się zalogować do usługi Twój e-PIT na stronie podatki.gov.pl. Oznacza to możliwość skorzystania z ulg i odliczeń od podatku oraz otrzymania zwrotu nadpłaty podatku. Praktyka, w której zamiast numeru PESEL podaje się szereg tych samych cyfr, w tym jedynek i dziewiątek będzie niedozwolona.

Podatnicy, których identyfikatorem jest PESEL, a którzy do dnia wejścia w życie przepisów posługiwali się NIP, mieli 30 dni na zmianę NIP na PESEL. Aktualnie jedynym prawidłowym identyfikatorem jest numer PESEL.

Pracownicy będący cudzoziemcami, którzy nie mają jeszcze nadanego numeru PESEL muszą wystąpić o jego nadanie, ponieważ bez tego numeru wypełnienie rocznego obowiązku złożenia PIT-11 przez biura rachunkowe nie będzie możliwe.

Zapytaj o najlepszą ofertę dla Twojej firmy

Wypełnij prosty formularz kontaktowy, dzięki któremu nasze biuro księgowe lub kancelaria prawna przygotuje ofertę dla Twojej firmy lub pomoże rozwiązać Twój problem. Wypełnienie formularza zajmie Ci tylko 2 minuty.

Formularz ofertowy
T_PRODUCT_GO_TO_CART